A A+ A++
photo
Autor: Piotr Ciepliński Publikacja: 30.06.2023 Aktualizacja: 30.06.2023

Rekrutacja na studia II stopnia Makrokierunek Informatyka Przemysłowa

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji!

Jeśli interesuje Cię I stopień to zapraszamy tutaj!

Najważniejsze informacje: 

- Studia prowadzone są wspólnie przez pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej  oraz Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki. 

- Zajęcia prowadzone będą w trybie hybrydowym, tj. stacjonarnym i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

- Istnieje możliwość dostosowania planu zajęć do pracy zawodowej. 

Sylwetka Absolwenta: 

Absolwenci makrokierunku Informatyka Przemysłowa w zależności od wybranej specjalności posiadają zaawansowaną wiedzę z cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, programowania komputerów i nowych technologii w sieciach komputerowych.   

W szczególności w zależności od wybranej specjalizacji zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą obejmowały: 

- cyberbezpieczeństwo, 

Konstruowanie, wytwarzanie, stosowanie komercyjnych produktów IT z zabezpieczeniami. Proces identyfikacji, kontroli i minimalizowania wpływu zdarzeń niepewnych w systemach komputerowych, zarządzanie ryzykiem. Algorytmy kryptografii i metody zabezpieczenia danych. Narzędzia i metody analizy laboratoryjnej oraz raportowania. Zabezpieczanie i przechowywanie dowodu elektronicznego. Biegły sądowy a grupa audytowa. Techniczne znamiona przestępstw popełnianych z wykorzystaniem urządzeń komputerowych. Pasywne systemy bezpieczeństwa. Metody walki z cyberprzestępczością. Systemy przemysłowe i cybernetyczne: poziomy zabezpieczeń, komunikacja, utrzymanie i serwisowanie. Śledzenie obiektów, monitoring i nadzór grup ludzkich. Podział zadań bezpieczeństwa między platformy składowania i urządzenia mobilne. Rozwiązania monitorowania, komunikacji i ochrony poufności danych, polityka bezpieczeństwa na urządzeniach mobilnych. Komponenty i paradygmaty systemów sterowania i systemów cyberfizycznych. Wykrywanie włamań, zapobieganie i system reagowania dla systemów cyberfizycznych. Testowanie emisyjności i odporności urządzeń informatycznych. Uregulowania prawne związane z wprowadzaniem na rynek Wspólnoty UE urządzeń elektronicznych. 

- inteligentne systemy przemysłowe, 

Obsługa środowisk przemysłowych sieci komputerowych, urządzenia, usługi i protokoły sieciowe. Implementowanie modelu sieci oraz zarządzanie we współczesnych sieciach komputerowych. Podłączanie użytkowników do sieci przemysłowych. Konfigurowanie połączeń sieciowych systemów czasu rzeczywistego. Bezpieczeństwo sieciowe, identyfikacja zagrożeń występujących w sieciach przemysłowych, diagnostyka sieci. Algorytmy sztucznej inteligencji w tym zagadnienia grupowania danych, klasyfikacji i regresji. Przetwarzanie danych i selekcja danych. Podstawy przetwarzanie języka naturalnego. Projektowanie struktury bazy danych. Automatyzacja procesów w bazie danych. Techniki zwiększania wydajności systemu bazodanowego. Środowisko do tworzenia wizualizacji. Kodowanie obrazu. Przetwarzanie obrazów wideo. Uczenie maszynowe w przetwarzaniu obrazów. Zaawansowane zagadnienia administracji bezpieczeństwem systemów komputerowych. Architektury środowisk rozproszonych sterowników. Sposoby integrowania sterowników. Specyfika wybranych środowisk programistycznych.   

- programowanie komputerów, 

Zasady wytwarzania złożonego oprogramowania oraz rozwój i testowanie dużych systemów informatycznych. Zaawansowane zagadnienia z zakresu programowania aplikacji bazodanowych, równoległego przetwarzania danych, oraz znaczny repertuar algorytmów do przetwarzania obrazów i sygnałów, optymalizacji i obliczeń numerycznych, jak i wybrane zagadnienia inteligencji obliczeniowej. W ramach zajęć praktycznych studenci także nabierają doświadczenia w wizualizacji i obróbce danych pomiarowych oraz uczą się dobierać właściwe narzędzia do rozwiązywania postawionych przed nimi problemów. Absolwent specjalizacji, nie tylko poszerza swój warsztat programistyczny, ale także nabywa wiedzy, która daje mu podstawy do podjęcia zatrudniania w działach analitycznych i naukowo rozwojowych związanych z oprogramowaniem.    

- inteligentne technologie informacyjno-komunikacyjne w automatyzacji procesów technologicznych. 

Nowe technologie w Sieciach Komputerowych. Zasady projektowania sieci komputerowych na potrzeby rozwiązań przemysłowych oraz technologii chmurowych. Ocena wydajności rozwiązań sieciowych. Platformy mobilne - architektura i polityka bezpieczeństwa. Przegląd dostępnych technik programistycznych pozwalających na tworzenie mobilnych aplikacji wieloplatformowych. Systemy komunikacji urządzeń mobilnych w terenie otwartym jak i w zabudowaniu. Budowa i projektowanie systemów wbudowanych. Modele danych i protokoły komunikacyjne w przemyśle 4.0. Realizacja nowych funkcji implementowanych w systemach cyberfizycznych. Prezentacja projektu podsystemu cyberfizycznego. Efektywność energetyczna w systemach przemysłowych. Projektowanie systemów informatycznych stosowanych w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozproszenia terytorialnego i wymagań czasu rzeczywistego. 

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji!

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Przestrzeganie obowiązkowych zasad podczas epidemii

Tomasz Haptas
2021-02-04 00:54:34
2021-03-02 13:05:30
04.02.2021
photo

Narodowy program publikacji naukowych Springer 2020

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:48:00
2023-07-14 09:42:19
13.08.2020
photo

Targi KOMPOZYT-EXPO w Krakowie

Wideo może być bardzo pomocne w przedstawieniu swojego punktu widzenia.

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:46:51
2021-02-04 00:49:58
13.08.2020

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie