A A+ A++

Pracownia Przeróbki Plastycznej

  1. Nazwa pracowni: Pracownia Przeróbki Plastycznej

   W Pracowni Przeróbki Plastycznej zgromadzono szereg urządzeń, które umożliwiają w kontrolowanych warunkach prowadzić praktyczne zajęcia dydaktyczne, prace naukowo – badawcze oraz prace zlecone z zakresu kształtowania objętościowego (tj. walcowania, kucia, wyciskania i ciągnienia) oraz kształtowania powłok (tłoczenia, hydroformingu). Wśród realizowanych projektów badawczych najważniejsze dotyczą tematyki nowoczesnych technologii kształtowania plastycznego stosowanych w przemysłach motoryzacyjnym i lotniczym, wyznaczania charakterystyk plastyczności metali i ich stopów w szerokim zakresie temperatury i prędkości odkształcenia, jak również oceny wpływu parametrów procesu na zmiany mikrostruktury i właściwości wyrobów. Opracowywane i rozwijane są również innowacyjne, niekonwencjonalne metody kształtowania, m.in. takie, które pozwalają na uzyskanie materiałów ultradrobnoziarnistych o nietypowym zestawie właściwości użytkowych, nieosiągalnym do uzyskania klasycznymi metodami wytwarzania.

  2. Posiadane wyposażenie
   1. pozioma prasa hydrauliczna o nacisku do 1,5 MN do wyciskania metodą KOBO,
   2. pionowa prasa hydrauliczna o nacisku do 1,5 MN wyposażona w przyrządy do kucia segmentowym stemplem i kucia z poprzecznym ruchem stempla,
   3. pionowa prasa hydrauliczna o nacisku do 1,2 MN,
   4. walcarki duo (o średnicy walców 100 i 200 mm) oraz walcarka kwarto (o średnicy walców roboczych 100 mm) do modelowych prób walcowania wyrobów płaskich,
   5. laboratoryjna walcarka z dodatkowym, poosiowym ruchem walców (o średnicy walców 60 mm),
   6. ciągarka ławowa i ciągarki bębnowe,
   7. plastometr skrętny do prób skręcania na gorąco
   8. młot rotacyjny do dynamicznych prób rozciągania i zginania (prędkość do 30 m/s),
   9. maszyna wytrzymałościowa przystosowana do prowadzenia prób kształtowania plastycznego w warunkach złożonego stanu obciążenia, realizowanym poprzez ściskanie lub rozciąganie z jednoczesnym skręcaniem,
   10.urządzenie do różnych technologicznych prób tłoczności, wyposażone w automatyczny system pomiaru odkształceń,
   11. urządzenie do prób kształtowania ciśnieniem cieczy (hydroformingu) ze wsadów rurowych.
  3. Oferta badań i zakres usług (możliwości badawcze)
   Oferujemy współpracę w ramach różnego rodzaju projektów oraz kompleksowe usługi dla odbiorców przemysłowych działających w sektorach związanych z przetwórstwem metali i ich stopów metodami przeróbki plastycznej i obróbki cieplno-plastycznej. Oferta obejmuje następujące zagadnienia:
    1. badania plastometryczne metodą skręcania na gorąco (wyznaczanie krzywych płynięcia, odkształcenia granicznego i energii aktywacji odkształcenia plastycznego, ocena wpływ warunków kształtowania na mikrostrukturę i właściwości materiału),
    2. próby ściskania i skręcania w temperaturze pokojowej i podwyższonej,
    3. dynamiczne próby rozciągania i zginania (zakres prędkości od 5 do 30 m/s),
    4. uzyskiwanie struktur ultradrobnoziarnistych metodami SPD (ściskanie ze skręcaniem, ściskanie z poprzecznym ruchem stempla, walcowanie z poosiowym ruchem walców),
    5. modelowe próby walcowania wyrobów płaskich, kucia, wyciskania i ciągnienia drutów,
    6. wyznaczanie granicznych krzywych tłoczności (FLD) dla blach,
    7. technologiczne próby tłoczności (próba Erichsena, Swifta, Fukui, KWI itd.),
    8. modelowe próby hydroformingu wyrobów ze wsadów rurowych i blach,
    9. symulacje komputerowe procesów przeróbki plastycznej i obróbki cieplno-plastycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
  4. Osoba odpowiedzialna za Pracownię (dane kontaktowe)
   dr inż. Marek Tkocz
   e-mail: Marek.Tkocz@polsl.pl
   tel.: +48 32 603 44 16
   kom.: 503 555 210

Powrót do wyboru Pracowni

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie