A A+ A++

Pracownia Kompozytów i Tworzyw Sztucznych

  1. Nazwa Pracowni: Pracownia Kompozytów i Tworzyw Sztucznych 

   Zespół Kompozytów i Tworzyw Sztucznych, zajmuje się prowadzeniem badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych w przedmiotowej tematyce. Szczegółowy obszar działań Zespołu obejmuje projektowanie struktur i opracowanie technologii laminatów polimerowo-włóknistych, opracowanie i analizę stosowalności kompozytów i nanokompozytów funkcjonalnych, przetwórstwo tworzyw sztucznych - techniki wytłaczania, druku 3D, wykorzystanie żywic utwardzalnych, a także recykling tworzyw sztucznych i kompozytów polimerowych. Posiadane zaplecze badawczo - technologiczne pozwala na wytwarzanie metalowych materiałów kompozytowych o osnowie stopów metali lekkich w procesach odlewania grawitacyjnego, odśrodkowego i infiltracji oraz badanie ich struktury i właściwości, m.in. właściwości mechanicznych i tribologicznych.
    

  2. Posiadane wyposażenie (wykaz)

   1. Drukarka 3D FDM,
   2. Drukarka 3D SLA,
   3. Wytłaczarka dwuślimakowa ZAMAK,
   4. Wtryskarka BOY 22A,
   5. Plastometr obciążnikowy CEAST.
   6. Profilometr optyczny, bezkontaktowy z głowicą aberracyjną światła białego MicroProf 3000,
   7. Mikrotwardościomierz FutureTech FM-800,
   8. Maszyna wytrzymałościowa SHIMADZU AGX-50kNV,
   9. Kamera termowizyjna FLIR E25,
   10. Stanowisko piecowe PTA 12 do wytwarzania zawiesin kompozytowych,
   11. Stanowisko do infiltracji struktur porowatych PTA - 8/PrGC,
   12. Stanowisko do odlewania z siłą odśrodkową MOV 500,
   13. Stanowisko do analizy procesu krzepnięcia metali i kompozytów z termowizyjnym systemem rejestracji i pomiaru temperatury formy,
   14. Stanowisko do cyklicznych obciążeń cieplnych odlewów,
   15. Zestaw kokil firmy MetalHealth® umożliwiający ocenę właściwości technologicznych metali i kompozytów.

  3. Oferta badań i zakres usług (możliwości badawcze)

   Prowadzimy działalność doradczą, opiniodawczą oraz wsparcie innowacyjno-badawcze w zakresie technologii oraz recyklingu tworzyw sztucznych i kompozytów polimerowych, a także w zakresie metalowych materiałów kompozytowych pracujących w złożonych warunkach obciążeń.

  4. Osoba odpowiedzialna za Pracownię (dane kontaktowe)
   dr hab. inż. Anna Janina Dolata, prof. PŚ
   e-mail: Anna.Dolata@polsl.pl
   tel.: +48 32 603 44 26

Powrót do wyboru Pracowni

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie