A A+ A++

Pracownia Badań Właściwości Cieplnych

 1. Nazwa Pracowni: Pracownia Analizy Termicznej i Przemian Fazowych
 1. Posiadane wyposażenie (wykaz)

  - Aparatura do badań dyfuzyjności cieplnej metodą laserową impulsową Netzsch LFA 427,
  - Dylatometr wysokotemperaturowy Netzsch DIL 402C,
  - Kalorymetr wysokotemperaturowy Netzsch DSC 404 F1 Pegasus,
  - Analizator termiczny NETZSCH STA 449 F3 (w kooperacji z Katedrą Metalurgii i Recyklingu),
  - Piece wysokotemperaturowe do 1200 i 1700°C,
  - Instalacje do obróbki cieplnej materiałów i wytwarzania powłok dyfuzyjnych.

 1. Oferta badań i zakres usług (możliwości badawcze)
  - badania podstawowych właściwości cieplnych materiałów tj.:
  a) współczynnika rozszerzalności cieplnej w funkcji temperatury 25-1500°C,
  b) ciepła właściwego w funkcji temperatury 25-1500°C,
  c) dyfuzyjności cieplnej w funkcji temperatury 25-1500°C,
  d) wyznaczanie wartości przewodnictwa cieplnego w funkcji temperatury 25-1500°C:
       - badania termograwimetryczne materiałów w funkcji temperatury 25-1500°C,
       - analiza przemian fazowych materiałów w funkcji temperatury 25-1500°C.
 2. Dodatkowe informacje dla ewentualnego zleceniodawcy
  - realizacja prac zleconych w zakresie badań metodami analizy termicznej oraz innych,
  - realizacja badań ekspertyzowych i eksperckich w zakresie procesów niszczenia i degradacji.
 3. Osoba odpowiedzialna za Pracownię
  Dr hab. inż. Grzegorz Moskal, Prof PŚ,
  e-mail: Grzegorz.Moskal@polsl.pl
  tel.: +48 32 603 4437, 606211352

Powrót do wyboru Pracowni

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie