A A+ A++

Sekcja Udostępniania Zbiorów

  • udostępnianie zbiorów Biblioteki na miejscu, zdalnie oraz w systemie wypożyczeń,
  • informowanie czytelników o zbiorach Biblioteki,
  • lokalizowanie publikacji w zbiorach krajowych i zagranicznych, obsługa czytelników i innych bibliotek,
  • wypożyczanie lub udostępnianie na miejscu zbiorów bibliotecznych w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej oraz udzielanie informacji,
  • prowadzenie bazy czytelników Biblioteki Politechniki Śląskiej,
  • współpraca z Centrum Inkubacji i Transferu Technologii w ramach ośrodka informacji patentowej PATLIB,
  • gromadzenie i opracowywanie formalnie oraz rzeczowo norm bibliotecznych,
  • przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie