A A+ A++

Naukowiec w sieci

 

 • ORCID – Open Researcher and Contributor ID – międzynarodowy system identyfikacji autorów, który ma być standardem w całej światowej nauce. System umożliwia osobiste uwierzytelnianie autorstwa. ORCID jest rekomendowany przez wiodące instytucje i wydawców naukowych. Może zostać zintegrowany z ReseacherID na platformie Web of Science oraz z PBN ID w Polskiej Bibliografii Naukowej.
  Więcej informacji o ORCID
 • Publons – w 2019 r. połączony z ResearcherID – serwis umożliwia śledzenie publikacji, wskaźników cytowań, indeksu H, recenzji i redakcji czasopism, identyfikowanie potencjalnych współpracowników w jednym profilu, który można zintegrować z ORCID. 
  Najczęściej zadawane pytania
 • ResearchGATE – międzynarodowy serwis społecznościowy skierowany do naukowców i studentów.
 • InCites Benchmarking & Analytics – narzędzie bibliometryczne na platformie Web of Science.
  InCites skierowane jest do autorów, instytucji naukowych i badawczych, bibliotekarzy. Autorom i jednostkom naukowym służy do:
  – zdefiniowania i określenia wpływu swojego dorobku naukowego,
  – oceny dziedziny i obszarów działalności naukowej,
  – stworzenia sieci współpracy autorskiej i instytucjonalnej,
  – wyszukania odpowiednich źródeł do publikacji,
  – określenia trendów w wybranych dziedzinach.
  Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy założyć osobiste konto na platformie Web of Science. Szczegółowe informacje zawarte są w broszurze.
  Dostępna jest też strona internetowa, która zawiera kompendium wiedzy na temat narzędzia: clarivate.savoinspire.com/ickompedium.
 • SciVal – to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus.  Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto można założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

Identyfikator

Unikalny identyfikator autora składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 równe części. Cały identyfikator ma format adresu URL:  https://orcid.org/0000-0002-1825-0097. Jest to przykładowy identyfikator fikcyjnego autora Josiaha Carberry’ego stworzony na potrzeby testów i szkoleń.


Profil użytkownika

Każdy autor indywidualnie zakłada swoje konto i określa zakres danych widocznych dla innych użytkowników. Po założeniu konta należy przyporządkować do niego swoje publikacje, a także dbać o aktualność prezentowanych informacji.


Jak autoryzować numer ORCID w systemie POL-on

Numer ORCID jest wykorzystywany do jednoznacznej identyfikacji autorów w systemach POL-on i PBN. W celu autoryzacji ORCID w tych systemach, konieczne jest założenie przez autora indywidualnego konta w PBN oraz połączenie go z numerem ORCID oraz kontem w POL-on. 

PBN – logowanie i integracja z POL-on i ORCID (cz. 1) 

Zarządzenie nr 141/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie obowiązku autoryzowania międzynarodowego numeru identyfikującego autorów publikacji ORCID (Open Researcher and Contributor ID) w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej.


Korzyści ze stosowania ORCID

Jednoznaczna identyfikacja autora, bez względu na:

 • powtarzalność imion i nazwisk dla różnych osób
 • zmianę nazwiska
 • zmienioną kolejność imienia i nazwiska w wyniku błędu lub różnic kulturowych
 • niekonsekwentne stosowanie skrótów imion
 • różnice w zapisie znaków diakrytycznych
 • błędy typograficzne
 • zmiany miejsca pracy i afiliacji


Możliwość zastosowania w liczących się bazach bibliograficznych, repozytoriach i serwisach takich jak Web of Science, Scopus, PBN.

Większa widoczność i łatwość upowszechniania publikacji w Sieci.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie