A A+ A++

Naukowiec w sieci

 • ORCID – Open Researcher and Contributor ID – międzynarodowy system identyfikacji autorów, który ma być standardem w całej światowej nauce. System umożliwia osobiste uwierzytelnianie autorstwa. ORCID jest rekomendowany przez wiodące instytucje i wydawców naukowych. Może zostać zintegrowany z ReseacherID na platformie Web of Science oraz z PBN ID w Polskiej Bibliografii Naukowej.
  Więcej informacji o ORCID
 • Publons – w 2019 r. połączony z ResearcherID – serwis umożliwia śledzenie publikacji, wskaźników cytowań, indeksu H, recenzji i redakcji czasopism, identyfikowanie potencjalnych współpracowników w jednym profilu, który można zintegrować z ORCID.
 • ResearchGATE – międzynarodowy serwis społecznościowy skierowany do naukowców i studentów.
 • InCites Benchmarking & Analytics – narzędzie bibliometryczne na platformie Web of Science.
  InCites skierowane jest do autorów, instytucji naukowych i badawczych, bibliotekarzy. Autorom i jednostkom naukowym służy do:
  – zdefiniowania i określenia wpływu swojego dorobku naukowego,
  – oceny dziedziny i obszarów działalności naukowej,
  – stworzenia sieci współpracy autorskiej i instytucjonalnej,
  – wyszukania odpowiednich źródeł do publikacji,
  – określenia trendów w wybranych dziedzinach.
  Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy założyć osobiste konto na platformie Web of Science. Szczegółowe informacje zawarte są w broszurze.
 • SciVal – to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus.  Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto można założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie