A A+ A++

Kierunek ENERGETYKA prowadzony jest na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej od roku akademickiego 2003/2004.


Absolwenci kierunku ENERGETYKA mają specjalistyczne wykształcenie i szeroką wiedzę branżową, w tym z zakresu nowoczesnych technologii energetycznych, energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, procesów innowacyjnych i modernizacyjnych w energetyce, nowoczesnych układów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, maszyn i urządzeń energetycznych oraz gospodarki energetycznej.


 

Kształcenie na kierunku ENERGETYKA realizowane jest dwustopniowo na studiach I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich):

  • stacjonarnych (dziennych) I stopnia – 7 semestrów
  • stacjonarnych (dziennych) II stopnia – 3 semestry
  • niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia – 8 semestrów
  • niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia – 4 semestry

Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła ocenę programową kierunku ENERGETYKA prowadzonego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim i w dniu 23 maja 2019 r. wydała ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ.


 

Prezentacja studiów I stopnia kierunku ENERGETYKA dostępna jest na stronie Wydziału Środowiska Inżynierii i Energetyki (www.polsl.pl/rie/prezkier1st/).

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie