A A+ A++

2019

Artykuły w czasopismach

A. Król, Małgorzata Król. „A stochastic simulation model for the optimization of the taxi management system”. Sustainability 2019 vol. 11 iss. 14, art. no. 3838 s. 1-22. IF: 2.576. DOI: 10.3390/su11143838

Piotr Koper, M.  Jankowska. „Additional insulation materials in a window frame: experimental and CFD analyses”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2019 vol. 12 nr 2, s. 149-157. DOI: 10.21307/ACEE-2019-031

Aleksandra Specjał, Aleksandra Lipczyńska, Maria Hurnik, Małgorzata Król, Agnieszka Palmowska, Zbigniew Popiołek. „Case study of thermal diagnostics of single-family house in temperate climate”. Energies 2019 vol. 12 iss. 23, art. no. 4549. IF: 2.702. DOI: 10.3390/en12234549

Maria Hurnik, Izabela Gluck. „Klimatyzacja budynków użyteczności publicznej”. Builder 2019 R. 23 nr 3, s. 96-100. DOI: 10.5604/01.3001.0013.3512

Izabela Sarna, Agnieszka Palmowska. „Modelling of the airflow in the passenger coach”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2019 vol. 12 nr 4, s. 125-133. DOI: 10.21307/ACEE-2019-058

Joanna Ferdyn-Grygierek, K. Grygierek. „HVAC control methods for drastically improved hygrothermal museum microclimates in warm season”. Build. Environ. 2019 vol. 149, s. 90-99. IF: 4.971. DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.12.018

A. Król, Małgorzata Król, Piotr Koper, P. Wrona. „Numerical modeling of air velocity distribution in a road tunnel with a longitudinal ventilation system”. Tunn. Undergr. Space Technol. 2019 vol. 91, art. no. 103003. IF: 4.450. DOI: 10.1016/j.tust.2019.103003

Joanna Ferdyn-Grygierek, K. Grygierek. „Proposed strategies for improving poor hygrothermal conditions in museum exhibition rooms and their impact on energy demand”. Energies 2019 vol. 12 iss. 4, art. no. 620. IF: 2.702. DOI: 10.3390/en12040620

A. Król, Małgorzata Król. “The design of a metro network using a genetic algorithm”. Appl. Sci. 2019 vol. 9 iss.1, art. no. 433. IF: 2.474. DOI: 10.3390/app9030433

Małgorzata Król, A. Król, Piotr Koper, P. Wrona. „The influence of natural draught on the air flow in a tunnel with longitudinal ventilation”. Tunn. Undergr. Space Technol. 2019 vol. 85, s. 140-148. IF: 4.450. DOI: 10.1016/j.tust.2018.12.008

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Monika Blaszczok, Jan Kaczmarczyk. „Thermal diagnostics of natural ventilation in buildings: an integrated approach”. Energies 2019 vol. 12 iss. 23, art. no. 4556. IF: 2.702. DOI: 10.3390/en12234556

Przemysław Kateusz. “A specific uncertainty of sampling polydisperse particulate matter in gravimetric dust concentration measurements in conduits” (“Specyficzna niepewność poboru pyłu polidyspersyjnego w grawimetrycznych pomiarach stężenia pyłu w kanałach”). Arch. Environ. Prot. 2018 vol. 44 no. 4, s. 73-85. IF: 1.689. DOI: 10.24425/122295

Piotr Koper, Agnieszka Palmowska, A. Myszkowska. „Research of single room decentralized heat recovery unit”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2019 vol. 12 nr 4, s. 109-114. DOI: 10.21307/ACEE-2019-056

Karolina Żydek, Małgorzata Król. “Numerical studies on the natural smoke venting of atria”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2019 vol. 12 nr 4, s. 135-144. DOI: 10.21307/ACEE-2019-059

K. Grygierek, Joanna Ferdyn-Grygierek. „Multi-variable optimization models for building envelope design using EnergyPlus simulation and metaheuristic algorithms”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2019 vol. 12 nr 2, s. 81-90. DOI: 10.21307/ACEE-2019-025

Aleksandra Specjał. „Analiza doboru źródła ciepła dla budynku jednorodzinnego”. Przew. Proj. 2019 nr 1, s. 30-34

Jan Kaczmarczyk, Izabela Gluck, Karolina Żydek. „Systemy wentylacji i klimatyzacji HVAC w obiektach handlowych” („Ventilation and air-conditioning systems (HVAC) in shopping centers”). Builder 2019 R. 23 nr 9, s. 52-56. DOI: 10.5604/01.3001.0013.3407

Agnieszka Palmowska, Izabela Gluck. „Systemy HVAC obiektów przemysłowych”. Builder 2019 R. 23 nr 6, s. 70-72. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2036

 

Artykuły konferencyjne

Jan Kaczmarczyk, M. Czop. “Application of innovative teaching methods for education of environmental engineering students”. In: 12th International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2019, Seville, Spain, 11th-13th November, 2019. Conference proceedings. Ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. IATED Academy, 2019, s. 6346-6350

M. Czop, Jan Kaczmarczyk, B. Łaźniewska-Piekarczyk. „Project based learning from the perspective of a university teacher – case study”. In: 12th International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2019, Seville, Spain, 11th-13th November, 2019. Conference proceedings. Ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. IATED Academy, 2019, s. 6339-6345

Agnieszka Palmowska, K. Walczyk. „CFD modelling of the airflow in the driver’s cabin of a modern rail vehicle”. In: Proceedings of the 5th World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM’19), August 15-17, 2019, Lisbon, Portugal [online]. Ottawa: International ASET Inc., 2019, paper no. HTFF 127

A. Król, Małgorzata Król. „Estimation of the number of threatened people in a case of fire in road tunnels”. In: Directions of Development of Transport Networks and Traffic Engineering. 15th Scientific and Technical Conference “Transport Systems. Theory and Practice 2018”, Katowice, Poland, September 17-19, 2018. Selected papers. Eds. Elżbieta Macioszek, Grzegorz Sierpiński. Cham: Springer, 2019, s. 27-40. DOI: 10.1007/978-3-319-98615-9_3

A. Król, Małgorzata Król. „A case study of high power fire and evacuation process in an urban road tunnel”. In: Modern traffic engineering in the system approach to the development of traffic networks. 16th Scientific and Technical Conference “Transport Systems. Theory and Practice 2019”, Katowice, Poland, September 16-18, 2019. Selected Papers. Eds. Elżbieta Macioszek, Grzegorz Sierpiński. Cham: Springer, 2020, s. 202-215. DOI: 10.1007/978-3-030-34069-8_16

Piotr Koper. „Badanie działania jednoprzewodowego urządzenia wentylacyjnego z odzyskiem ciepła”. In: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2019. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. Gliwice: Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2020, s. 23-34

Piotr Lubina. „Zmiany w systemach ogrzewań budynków oraz ciepłownictwie”. In: 80 lat działalności Katowickiego Oddziału PZITS 1938-2018. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Katowicki. Katowice: Katowicki Oddział PZITS, 2019

 

Inne

Dawid Tąta. „Doskonalenie ogrzewania i wentylacji pasywnych budynków mieszkalnych”. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice, 2019. Promotor: dr hab. inż. Henryk Foit, dr hab. inż. Joanna Ferdyn-Grygierek

Henryk Foit, A. Pietrzyk, J. Rabiej, Piotr Lubina, Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz, Jan Kaczmarczyk, M. Działowy. „Ogrzewanie budynków sakralnych”. Wyd. 2 rozsz. Opole: Wydaw. i Drukarnia Świętego Krzyża, 2019

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie