A A+ A++

2018

Artykuły w czasopismach

M. Kent, T. Cheung, S. Altomonte, S. Schiavon, Aleksandra Lipczynska. “A Bayesian method of evaluating discomfort due to glare: The effect of order bias from a large glare source”. Build. Environ. 2018 vol. 146, pp. 258-267. IF: 4.053. DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.10.005

Piotr Ciuman, Barbara Lipska. “Experimental validation of the numerical model of air, heat and moisture flow in an indoor swimming pool”. Build. Environ. 2018 vol. 145, s. 1-13. IF: 4.820. DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.09.009

S. Liu, Aleksandra Lipczynska, S. Schiavon, E. Arens. „Detailed experimental investigation of air speed field in-duced by ceiling fans”; Build. Environ. 2018 vol. 142, pp. 342-360. IF: 4.053. DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.06.037

Aleksandra Lipczynska, S. Schiavon, L.T. Graham. „Thermal comfort and self-reported productivity in an office with ceiling fans in the tropics”. Build. Environ. 2018 vol. 135, pp. 202-212. IF: 4.053. DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.03.013

Wojciech Kierat, M. Bivolarova, E. Zavrl, Zbigniew Popiołek, A. Melikov. „Accurate assessment of exposure using tracer gas measurements”. Build. Environ. 2018 vol. 131, s. 163-173. IF: 4.820. DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.01.017

Joanna Ferdyn-Grygierek, Dorota Bartosz, Aleksandra Specjał, K. Grygierek. „Analysis of accuracy determination of the seasonal heat demand in buildings based on short measurement periods”. Energies 2018 vol. 11 iss. 10, art. no. 2734. IF: 2.702. DOI: 10.3390/en11102734

Maria Hurnik, Aleksandra Specjał, Zbigniew Popiołek, Wojciech Kierat. „Assessment of single-family house thermal renovation based on comprehensive on-site diagnostics”. Energy Build. 2018 vol. 158, s. 162-171. IF: 4.495. DOI: 10.1016/j.enbuild.2017.09.069

P. Wrona, A. Król, Małgorzata Król. „Gas outflow from an underground site – numerical simulations into baric tendency and airflow rate relationship” (“Emisja gazów z górotworu – symulacje numeryczne wpływu tendencji barycznej na intensywność przepływu gazów”). Arch. Mining Sci. 2018 vol. 63 iss. 2, s. 251-268. IF: 0.589. DOI: 10.24425/122446

K. Grygierek, Joanna Ferdyn-Grygierek. „Multi-objective optimization of the envelope of building with natural ventilation”. Energies 2018 vol. 11 iss. 6, art. no. 1383. IF: 2.702. DOI: 10.3390/en11061383

K. Grygierek, Joanna Ferdyn-Grygierek. „Multi-objectives optimization of ventilation controllers for passive cooling in residential buildings”. Sensors 2018 vol. 18 iss. 4, s. 1-19. IF: 3.031. DOI: 10.3390/s18041144

Agnieszka Palmowska, Barbara Lipska. “Research on improving thermal and humidity conditions in a ventilated ice rink arena using a validated CFD model”. Int. J. Refrig. 2018 vol. 86, s. 373-387. IF: 3.177. DOI: 10.1016/j.ijrefrig.2017.11.016

Agnieszka Palmowska, G. Miczka. “Research on thermal conditions in ventilated large space building”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2018 vol. 11 nr 4, s. 169-178

A. Król, Małgorzata Król. “Study on hot gases flow in case of fire in a road tunnel”. Energies 2018 vol. 11 iss. 13, art. no. 590. IF: 2.702. DOI: 10.3390/en11030590

A. Król, Małgorzata Król. “Study on numerical modeling of jet fans”. Tunn. Undergr. Space Technol. 2018 vol. 73, s. 222-235. IF: 3.942. DOI: 10.1016/j.tust.2017.12.024

Przemysław Kateusz. “The hitherto non-included component in the uncertainty budget for gravimetric measurement of particulate matter concentration in a conduit”. Accredit. Qual. Assur. 2018 vol. 23 iss. 2, s. 73-86. IF: 0.800. DOI: 10.1007/s00769-017-1302-8

A. Król, Małgorzata Król. “Transient analyses and energy balance of air flow in road tunnels”. Energies 2018 vol. 11 iss. 7, art. no. 1759. IF: 2.707. DOI: 10.3390/en11071759

Małgorzata Król, A. Król. “Numerical modelling of underventilated fire in a compartment”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2018 vol. 11 nr 2, s. 115-123. DOI: 10.21307/ACEE-2018-029

Joanna Ferdyn-Grygierek. „Jakość powietrza w szkole”. Archit. Mur. 2018 nr 3, s. 34-39

Małgorzata Król, A. Król. „Modelowanie systemów wentylacji tuneli drogowych” („Modeling of ventilation systems in road tunnels”). Rynek Instal. 2018 R. 26 nr 12, s. 54-57

Małgorzata Król, A. Król. „System wentylacji pożarowej w wielkokubaturowych obiektach użyteczności publicznej” („Fire ventilation system in large public utility buildings”). Nowocz. Hale 2018 nr 3, s. 22-27

Jan Kaczmarczyk, Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski. „The impact of building parameters and way of operation on the operative temperature in rooms”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2018 vol. 11 nr 2, s. 107-114. DOI: 10.21307/ACEE-2018-028

Monika Blaszczok, Andrzej Baranowski. “Thermal improvement in residential buildings in view of the indoor air quality – case study for Polish dwelling”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2018 vol. 11 nr 3, s. 121-130. DOI: 10.21307/ACEE-2018-044

Małgorzata Król, A. Król. „Oddymianie grawiacyjne obiektów wielkopowierzchniowych” („Natural smoke removal systems for large-scale buildings”). Nowocz. Hale 2018 nr 1, s. 34-37

Halina Ciuman, Aleksandra Specjał. „Propozycja modyfikacji rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych” („Proposal for modification of settlements of individual heating costs in multifamily buldings”). INSTAL 2018 nr 1, s. 6-12

Piotr Koper. „Badanie numeryczne zastosowania zadaszenia lodowiska odkrytego w celu ograniczenia dopływu ciepła z otoczenia” („Numerical silmulations of using roof over an outdoor ice rink to limit the heat flow from the outside environment”). INSTAL 2018 nr 2, s. 18-22

Dorota Bartosz. “Comprehensive energy diagnostics carried out in a residential building – a case study”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2018 vol. 11 nr 4, s. 137-150. DOI: 10.21307/ACEE-2018-060

Henryk Foit, Piotr Lubina, Dawid Tąta. „Utilization of multiple short heat consumption measurement method for diagnostics of heat source of existing building Pt. 1, Theoretical basis of the method”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2018 vol. 11 nr 1, s. 117-131. DOI: 10.21307/ACEE-2018-012

Henryk Foit, Piotr Lubina, Dawid Tąta. „Utilization of multiple short heat consumption measurement method for diagnostics of heat source of existing building Pt. 2, Practical use of the method”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2018 vol. 11 nr 2, s. 99-106. DOI: 10.21307/ACEE-2018-027

 

Artykuły konferencyjne

E. Zavrl, M. P. Bivolarova, A. K. Melikov, Wojciech Kierat, Zbigniew Popiołek. „Effect of airflow interaction on temperature and velocity at the breathing zone of seated person”. In: Excellent indoor climate and high performing ventilation. Roomvent & Ventilation 2018. Eds. Risto Kosonen, Mervi Ahola, Jarkko Narvanne. Helsinki: SIY Indoor Air Information Oy, 2018, s. 169-174

Agnieszka Palmowska, Barbara Lipska, P. Piechowicz. „Numerical prediction of thermal and humidity conditions in the ventilated ice rink arena in summer conditions using a validated CFD model”. In: Excellent indoor climate and high performing ventilation. Roomvent & Ventilation 2018. Eds. Risto Kosonen, Mervi Ahola, Jarkko Narvanne. Helsinki: SIY Indoor Air Information Oy, 2018, s. 1037-1042

Dawid Tąta, P. Dyrcz, Henryk Foit. „The search for the best heating system solution for a passive building located in the climate of Poland”. In: Excellent indoor climate and high performing ventilation. Roomvent & Ventilation 2018. Eds. Risto Kosonen, Mervi Ahola, Jarkko Narvanne. Helsinki: SIY Indoor Air Information Oy, 2018, s. 929-934

 

Inne

Małgorzata Król. „Analiza efektywności oddymiania grawitacyjnego budynków w warunkach działania wiatru” („Analysis of effectiveness of natural smoke venting of buildings under wind conditions”). Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018

Monika Blaszczok. „Ergonomia bezpiecznej i higienicznej pracy”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018

Jan Kaczmarczyk. „Jakość powietrza wewnętrznego”. In: Zrównoważone budynki biurowe. Projektowanie, uwarunkowania prawne, rozwiązania technologiczne. Praca zbiorowa. Pod red. Szymona Firląga. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2018, s. 317-322

Jan Kaczmarczyk. „Komfort cieplny”. In: Zrównoważone budynki biurowe. Projektowanie, uwarunkowania prawne, rozwiązania technologiczne. Praca zbiorowa. Pod red. Szymona Firląga. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2018, s. 312-316

Henryk Foit, Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz. „Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiektach biurowych”. In: Zrównoważone budynki biurowe. Projektowanie, uwarunkowania prawne, rozwiązania technologiczne. Praca zbiorowa. Pod red. Szymona Firląga. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2018, s. 212-222

Henryk Foit, Maria Hurnik, Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz. „Wytwarzanie ciepła i chłodu”. In: Zrównoważone budynki biurowe. Projektowanie, uwarunkowania prawne, rozwiązania technologiczne. Praca zbiorowa. Pod red. Szymona Firląga. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2018, s. 233-256

Przemysław Kateusz. „Jakość wybranych pomiarów i obliczeń w technice zapylonych gazów” („The quality of selected measurements and calculations in dust-laden gas engineering”). Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018

Joanna Ferdyn-Grygierek. „Ocena mikroklimatu w pomieszczeniach muzealnych w warunkach zmiennych obciążeń wewnętrznych i zewnętrzych” („Microclimate assessment in museum rooms with variable internal and external loads”). Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018

Monika Blaszczok, Małgorzata Król, Maria Hurnik. „On-site diagnostics of the mechanical ventilation and cooling sources”. Beau BassIn: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018

Barbara Lipska. „Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018

Barbara Lipska. „Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Urządzenia i przewody. Wyd. 3”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018

Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz. „Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia zaawansowane”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018

Maria Hurnik. „Systemy klimatyzacji o zmiennej ilości powietrza z indukcyjnymi regulatorami przepływu” („Variable air volume air conditioning systems with induction airflow controllers”). Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie