A A+ A++

2017

Artykuły w czasopismach

M. Bivolarova, Wojciech Kierat, E. Zavrl, Zbigniew Popiołek, A. Melikov. „Effect of airflow interaction in the breathing zone on exposure to bioeffluents”. Build. Environ. 2017 vol. 125, s. 216-226. IF: 4.539. DOI: 10.1016/j.buildenv.2017.08.043

Aleksandra Specjał, Dorota Bartosz. “Determination of the seasonal heat consumption based on the short-term measurements in the building”. J. Build. Phys. 2017 vol. 40 iss. 6, s. 544-560. IF: 1.226. DOI: 10.1177/1744259116637617

Wojciech Kierat, Zbigniew Popiołek. “Dynamic properties of fast gas concentration meter with nondispersive infrared detector”. Measurement 2017 vol. 95, s. 149-155. IF: 2.218. DOI: 10.1016/j.measurement.2016.10.008

Małgorzata Król, A. Król, Piotr Koper, P. Wrona. „Full scale measurements of the operation of fire ventilation in a road tunnel” (“Badania w skali rzeczywistej działania wentylacji pożarowej w tunelu drogowym”). Tunn. Undergr. Space Technol. 2017 vol. 70, s. 204-213. IF: 2.418. DOI: 10.1016/j.tust.2017.07.016

Małgorzata Król, A. Król. “Multi-criteria numerical analysis of factors influencing the efficiency of natural smoke venting of atria”. J. Wind Eng. Ind. Aerodyn. 2017 vol. 170, s. 149-161. IF: 2.689. DOI: 10.1016/j.jweia.2017.08.012

Joanna Ferdyn-Grygierek, K. Grygierek. „Multi-variable optimization of building thermal design using genetic algorithms”. Energies 2017 vol. 10 iss. 10, art. no. 1570. IF: 2.676. DOI: 10.3390/en10101570

Maria Hurnik, Aleksandra Specjał, Zbigniew Popiołek. „On-site diagnosis of hybrid ventilation system in a renovated single-family house”. Energy Build. 2017 vol. 149, s. 123-132. IF: 4.457. DOI: 10.1016/j.enbuild.2017.05.034

Zbigniew Popiołek, Przemysław Kateusz. “Comprehensive on site thermal diagnostics of buildings – polish practical experience”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 2, s. 125-132

Henryk Foit, Agata Świerc, W. Foit. „Contribution to the short measurement method for determining the thermal characteristics of existing buildings: total heat transmission coefficient estimation based on double measurement”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 1, s. 103-115

K. Grygierek, Joanna Ferdyn-Grygierek. „Efektywne energetycznie projektowanie okien w budynku jednorodzinnym” („Energy-efficient windows design for detached house”). Ciepłownictwo 2017 R. 48 nr 10, s. 412-417. DOI: 10.15199/9.2017.10.5

Dorota Bartosz, Aleksandra Specjał. “Estimation of the seasonal demand for cooling based on the short-term data”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 2, s. 133-143

Jan Kaczmarczyk, Aleksandra Lipczyńska, Przemysław Kateusz. „Indoor environment quality evaluation in dwellings: a Polish case study”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 4, s. 163-171

Monika Blaszczok, Małgorzata Król, Maria Hurnik. „On-site diagnostics of the mechanical ventilation in office buildings” (“Diagnostyka in-situ instalacji wentylacji mechanicznej w budynku biurowym”). ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 2, s. 145-156

Maria Hurnik, Monika Blaszczok, Małgorzata Król. „On-site thermal diagnostics of cooling sources for air conditioning systems in office buildings”. (“Diagnostyka in-situ źródeł chłodu dla instalacji klimatyzacyjnej w budynku biurowym”). ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 2, s. 157-163

Aleksandra Specjał, Halina Ciuman. “On-site thermal diagnostics of heating and DHW installations”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 2, s. 165-173

Joanna Ferdyn-Grygierek, Krzysztof Grygierek. „Optimization of window size design for detached house using TRNSYS simulations and genetic algorithm”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 4, s. 133-140

Henryk Foit, Agata Świerc, Piotr Lubina, W. Foit, Dawid Tąta. „Pomiarowe wyznaczanie intensywności wentylacji naturalnej istniejącego budynku Cz. 2, Podstawy teoretyczne metody” („Determination of measuring the intensity of the natural ventilation of the existing building Pt. 2, Theoretical basis of method”). Ciepłownictwo 2017 R. 48 nr 4, s. 173-180. DOI: 10.15199/9.2017.4.8

Aleksandra Specjał, Halina Ciuman. “Settlements of individual heating costs in multifamily buildings – polish experience”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 3, s. 143-151

Małgorzata Król, A. Król. “Wind influence on a building with the natural smoke removal system”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 3, s. 119-126

Piotr Ciuman, Barbara Lipska, Karolina Piękoś, Zbigniew Trzeciakiewicz. „Wpływ strumienia objętości powietrza nawiewanego oraz systemu odzysku ciepła na zużycie energii w procesie wentylacji hali pływalni” („The impact of air volume flow rate and heat recovery system on energy consumption for an indoor swimming pool ventilation”). INSTAL 2017 nr 6, s. 39-45

Małgorzata Król. „Wytyczne CNBOP PIB W-0003 jako efekt badań w skali rzeczywistej”. INSTAL 2017 nr 4, s. 43-44

Artykuły konferencyjne

A. Król, Małgorzata Król. “Impact of the factors determining the natural stack effect on the safety conditions in a road tunnel”. In: Recent advances in traffic engineering for transport networks and systems. 14th Scientific and Technical Conference “Transport Systems. Theory and Practice 2017”. Selected papers. Eds. Elżbieta Macioszek, Grzegorz Sierpiński. Cham: Springer, 2018, s. 85-95. DOI: 10.1007/978-3-319-64084-6_8

Joanna Ferdyn-Grygierek, Piotr Lubina, Jan Kaczmarczyk. “Analysis of visitors impact on the museum rooms microclimate”. In: Healthy Buildings Europe 2017. HB 2017, Lublin, Poland, July 2-5, 2017

Piotr Ciuman, Barbara Lipska. “Experimental identification of thermal-moisture conditions in the indoor swimming pool”. In: Healthy Buildings Europe 2017. HB 2017, Lublin, Poland, July 2-5, 2017

Aleksandra Lipczynska, S. Schiavon, L.T. Graham. „Thermal comfort and self-reported productivity in an office with ceiling fans in the tropics”. In: Healthy Buildings Europe 2017. HB 2017, Lublin, Poland, July 2-5, 2017

M. Bivolarova, Wojciech Kierat, E. Zavrl, Zbigniew Popiołek, A. Melikov. „Exposure to human body bio-effluents: impact of airflow interaction at the breathing zone”. In: Healthy Buildings Europe 2017. HB 2017, Lublin, Poland, July 2-5, 2017

Wojciech Kierat, M. Bivolarova, E. Zavrl, Zbigniew Popiołek, A. Melikov. „Measurement of exposure to gaseous contaminants”. In: Healthy Buildings Europe 2017. HB 2017, Lublin, Poland, July 2-5, 2017

Dawid Tąta, Henryk Foit. “Optimization of passive building window’s size”. In: Healthy Buildings Europe 2017. HB 2017, Lublin, Poland, July 2-5, 2017

Małgorzata Król, A. Król. „Badanie wentylacji pożarowej w tunelu drogowym Laliki”. In: Międzynarodowa Konferencja “Ochrona przeciwpożarowa – Zakopane Wiosna 2017”, 23 – 26 marca 2017. Katowice: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Oddział Katowice, 2017

A. Król, Małgorzata Król. “Impact of the factors determining the natural stack effect on the safety conditions in a road tunnel”. In: Transport Systems. Theory and Practice. TSTP2017. 14th Scientific and Technical Conference, Katowice, September 18-20, 2017. Book of abstracts. Eds. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice: Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2017, s. 47

 

Inne

Piotr Ciuman. „Modelowanie rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali pływalni”. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice, 2017. Promotor: dr hab. inż. Barbara Lipska

Henryk Foit, A. Pietrzyk, Piotr Lubina, Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz, Jan Kaczmarczyk, M. Foit. „Ogrzewanie budynków sakralnych”. Opole: Wydaw. Świętego Krzyża, 2017

Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz. „Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Zagadnienia zaawansowane”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017

Halina Ciuman, Aleksandra Specjał. „Rozliczenia kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy wykorzystaniu podzielników kosztów ogrzewania”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017

Piotr Ciuman, Barbara Lipska, Karolina Piękoś, Zbigniew Trzeciakiewicz. „Wpływ strumienia objętości powietrza na zużycie energii na potrzeby wentylacji hali” („The impact of air volume flow rate on energy consumption for an indoor swimming pool ventilation”). In: Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2017, s. 255-273

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie