A A+ A++

2016

Artykuły w czasopismach

Agnieszka Palmowska, Barbara Lipska. “Experimental study and numerical prediction of thermal and humidity conditions in the ventilated ice rink arena”. Build. Environ. 2016 vol. 108, s. 171-182. IF: 4.053. DOI: 10.1016/j.buildenv.2016.08.024

Wojciech Kierat, Zbigniew Popiołek. “Methods of the gas concentration sinusoidal and step changes generation for dynamic properties of gas concentration meters testing”. Measurement 2016 vol. 88, s. 131-136. IF: 2.359. DOI: 10.1016/j.measurement.2016.03.064

Joanna Ferdyn-Grygierek. “Monitoring of indoor air parameters in large museum exhibition halls with and without air-conditioning systems”. Build. Environ. 2016 vol. 107, s. 113-126. IF: 4.053. DOI: 10.1016/j.buildenv.2016.07.024

Małgorzata Król. “Numerical studies on the wind effects on natural smoke venting of atria” (“Analiza numeryczna wpływu wiatru na oddymianie naturalne atrium”). Int. J. Vent. 2016 vol. 15 no. 1, s. 67-78. IF: 0.391

A. Król, Małgorzata Król. „Analiza numeryczna wybranych aspektów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach infrastruktury transportowej” („Numerical analysis of some aspects of the fire safety in the objects of the transportation infrastructure”). Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2016 z. 114, s. 179-191

Joanna Ferdyn-Grygierek, M. Obidziński. „Analiza wpływu dokładności sterowania modelu na wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło z wykorzystaniem symulacji komputerowej” („An analysis of the influence of model zoning accuracy on the calculation of seasonal heat demand using computer simulation”). Ciepłownictwo 2016 R. 47 nr 10, s. 406-412. DOI: 10.15199/9.2016.10.3

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski. „Cooling demand in museum premises – numerical prediction and measurement validation”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2016 vol. 9 no. 2, s. 125-135

Maria Hurnik. „Indukcyjny regulator przepływu powietrza do systemów klimatyzacji VAV o innowacyjnej cylindrycznej konstrukcji” („Innovative cylindrical introduction variable air flow controller for VAV air conditioning systems”). Ciepłownictwo 2016 R. 47 nr 4, s. 158-162. DOI: 10.15199/9.2016.4.6

Maria Hurnik. “Novel cylindrical induction controller and its application in VAV air conditioning system in an office building”. Energy Build. 2016 vol. 130, s. 341-349. IF: 4.067. DOI: 10.1016/j.enbuild.2016.08.074

Piotr Koper. “Performance assessment of air conditioning installation in multifunctional sports hall using CFD simulations”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2016 vol. 9 no. 4, s. 123-134

Henryk Foit, Agata Świerc, Piotr Lubina, W. Foit, Dawid Tąta. „Pomiary intensywności wentylacji naturalnej istniejącego budynku Cz. 1, Rozważania wstępne” („Measurement of natural ventilation intensity of existing building Pt. 1, Preliminary considerations”). Ciepłownictwo 2016 R. 47 nr 11, s. 476-480

Dawid Tąta, Henryk Foit. „Poszukiwanie najkorzystniejszej wielkości okien budynku pasywnego” („Research of optimum windows size in passive building”). Czas. Inż. Ląd. Środ. Archit. 2016 t. 33 nr 4, s. 497-506. DOI: 10.7862/rb.2016.233

Joanna Ferdyn-Grygierek. „Systemy wentylacji w budynkach edukacyjnych a jakość powietrza wewnętrznego”. Builder 2016 R. 20 nr 3, s. 80-84

Piotr Ciuman, Barbara Lipska. “The impact of modeling method of moisture emission from the swimming pool on the accuracy of numerical calculations of air parameters in ventilated natatorium”. World Acad. Sci. Eng. Technol., Int. J. Mech. Aerosp. Ind. Mechatron. Manuf. Eng. 2016 vol. 10 no. 4, s. 667-672

Zbigniew Trzeciakiewicz, N. Wąchała. „Wpływ wybranych czynników oraz rozwiązań klimatyzacji na charakterystykę energetyczną zabytkowego budynku” („The impact of selected factors and air conditioning solutions on the energy performance of a historic building”). INSTAL 2016 nr 9, s. 59-62

Maria Hurnik. „Zastosowanie cylindrycznych indukcyjnych regulatorów przepływu powietrza w systemach klimatyzacji budynków biurowych” („Application of cylindrical induction VAV controllers in air conditioning systems of office buildings”). Ciepłownictwo 2016 R. 47 nr 5, s. 201-206. DOI: 10.15199/9.2016.5.6

 

Artykuły konferencyjne

A. Król, Małgorzata Król. “The choice of the fire ventilation system for a short road tunnel”. In: Contemporary challenges of transport systems and traffic engineering. 13th Scientific and Technical Conference “Transport Systems. Theory and Practice 2016”, Katowice, Poland, September 19-21, 2016. Selected papers. Eds. Elżbieta Macioszek, Grzegorz Sierpiński. Cham: Springer, 2017, s. 145-155. DOI: 10.1007/978-3-319-43985-3_13

Joanna Ferdyn-Grygierek. “Airtightness diagnostics of external envelope of buildings – measurement results”. In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava, Slovakia, October 13-14, 2016. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Eds. N. Jendzelovsky, A. Grmanova. Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Civil Engineering, Slovak Society of Mechanics SAS. Bratislava: Slovak University of Technology, 2016

Małgorzata Król. „Analiza wpływu warunków zewnętrznych na skuteczność usuwania dymu z klatek schodowych za pomocą okien oddymiających”. In: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Seminarium naukowo-techniczne, Zakopane, 6-8.10.2016. Kraków: Wydaw. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, 2016, s. 62-72

Małgorzata Król, A. Król. „Ansys Fluent w analizie szczególnych zagadnień bezpieczeństwa pożarowego”. In: Międzynarodowa Konferencja “Ochrona przeciwpożarowa – Zakopane Wiosna 2016”, 10-13 marca 2016. [Dokument elektroniczny]. Katowice: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Oddział Katowice, 2016

Dawid Tąta, Henryk Foit. „Poszukiwanie optymalnej wielkości okien budynku pasywnego”. In: Architektura – budownictwo – inżynieria i ochrona środowiska. Innowacyjne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. VI Konferencja naukowa, Solina 2016, Rzeszów – Polańczyk, 21-25 czerwca 2016 roku. Streszczenia referatów konferencyjnych. 2016, s. 53

M. Cisek, T. Kiełbasa, Małgorzata Król, G. Kubicki, D. Małozięć, G. Mroczko, D. Ratajczak, J. Szczypiorski, G. Sztarbała, I. Tekielak-Skałka. „Systemy oddymiania klatek schodowych. Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016”. Józefów: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, 2016

A. Król, Małgorzata Król. “The choice of the fire ventilation system for a short road tunnel”. In: Transport Systems. Theory and Practice. TSTP2016. 13th Scientific and Technical Conference, Katowice, September 19-21, 2016. Book of abstracts. Eds. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice: Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2016, s. 40

Piotr Ciuman, Barbara Lipska. “The impact of modeling method of moisture emission from the swimming pool on the accuracy of numerical calculations of air parameters in ventilated natatorium”. In: 18th International Conference on Theoretical and Computational Mechanics. ICTCM 2016, Los Angeles, USA, April 05-06, 2016.

 

Inne

A. Król, Małgorzata Król. „Analiza numeryczna wybranych aspektów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach infrastruktury transportowej”. In: Aspekty bezpieczeństwa i ekologii w transporcie. Red. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, s. 177-191

Agnieszka Palmowska. „Modelowanie rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali krytego lodowiska”. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice, 2016. Promotor: dr hab. inż. Barbara Lipska

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie