A A+ A++

2014

Artykuły w czasopismach

Anna Bulińska, Zbigniew Popiołek, Zbigniew Buliński. „Experimentally validated CFD analysis on sampling region determination of average indoor carbon dioxide concentration in occupied space”. Build. Environ. 2014 vol. 72, s. 319-331. IF: 3.341. DOI: 10.1016/j.buildenv.2013.11.001

Joanna Ferdyn-Grygierek. “Indoor environment quality in the museum building and its effect on heating and cooling demand”. Energy Build. 2014 vol. 85, s. 32-44. IF: 2.884. DOI: 10.1016/j.enbuild.2014.09.014

Z. Ostrowski, M. Rojczyk, J. Łaszczyk, I. Szczygieł, Jan Kaczmarczyk, A. Nowak. „Infant care bed natural convection feat transfer coefficient – measurement and estimation” (“Pomiary i wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła dla konwekcji swobodnej w otwartym inkubatorze dla niemowląt”). Prz. Elektrot. 2014 R. 90 nr 5, s. 122-125. DOI: 10.12915/pe2014.05.28

Zbigniew Trzeciakiewicz, Piotr Koper, M. Wąsacz. „Lodowiska odkryte jako niskotemperaturowe źródła ciepła dla wspomagania potrzeb cieplnych pływalni” („Outdoor ice rinks as a low-temperature heat sources to support thermal needs of a swimming pools”). INSTAL 2014 nr 1, s. 21-26

Aleksandra Specjał, Dorota Bartosz. „Metoda bilansowa wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło na podstawie dwutygodniowych pomiarów zużycia ciepła w budynku” („Balance method for determining the seasonal heat demand on the basis of two weeks heat consumption measurements in the building”). INSTAL 2014 nr 12, s. 37-43

Piotr Ciuman, Barbara Lipska. “The improvement of numerical modelling of airflow in ventilated room”. ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2014 vol. 7 no. 3, s. 77-83

Zbigniew Trzeciakiewicz, M. Wąsacz. „Wodne roztwory amoniaku i mrówczanu potasu jako chłodziwa w zastosowaniu do instalacji mrożeniowych sztucznych lodowisk” („The use of aqueous ammonia dilutions and potassium formate as a coolant for freezing ice rinks installations”). INSTAL 2014 nr 2, s. 18-25

Agnieszka Stobiecka, Barbara Lipska, P. Kulig. „Wpływ lokalizacji otworów wentylacyjnych na stężenie zanieczyszczeń w garażach wielostanowiskowych” („The influence of location of ventilation openings on the concentration of pollutants in multiuser car parks”). INSTAL 2014 nr 10, s. 41-48

Małgorzata Król. „Wpływ lokalizacji źródła pożaru na bezpieczeństwo na drogach ewakuacyjnych” („The effect of the location of the source of fire on the safety on the escape routes”). Logistyka 2014 nr 5, s. 842-850

 

Artykuły konferencyjne

Aleksandra Lipczyńska, Jan Kaczmarczyk, B. Marcol, Wojciech Kierat, A. Melikov. “Human response to personalized ventilation combined with chilled ceiling”. In: 13th SCANVAC International Conference on Air Distribution in Rooms. ROOMVENT 2014, Sao Paulo, Brazil, October 19th-22nd, 2014.

Aleksandra Lipczyńska, B. Marcol, Jan Kaczmarczyk, L. Zuska, A. Melikov. „Impact of personalized ventilation combined with chilled ceiling on eye irritation symptoms”. In: 13th SCANVAC International Conference on Air Distribution in Rooms. ROOMVENT 2014, Sao Paulo, Brazil, October 19th-22nd, 2014.

Aleksandra Lipczyńska, Jan Kaczmarczyk, A. Melikov. „Performance of personalized ventilation combined with chilled ceiling in an office room: inhaled air quality and contaminant distribution”. In: Indoor Air 2014. The 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Hong Kong, July 7-12, 2014.

Aleksandra Lipczyńska, Jan Kaczmarczyk, A. Melikov. „Performance of radiant cooling ceiling combined with personalized ventilation in an office room: identification of thermal conditions”. In: Indoor Air 2014. The 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Hong Kong, July 7-12, 2014.

Z. Bolashikov, A. Melikov, L. Rezgals, Aleksandra Lipczyńska, P. Mustakallio, R. Kosonen, I. Aho. “Comparison of radiant and convective cooling of office room: effect of workstation layout”. Indoor Air 2014. The 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Hong Kong, July 7-12, 2014.

Agata Świerc, „Metoda Exodus – podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie”, Interdyscyplinarna Sesja Wyjazdowa Doktorantów Politechniki Śląskiej, Szczyrk, 22-23 listopada 2013, Zeszyt naukowy. Praca zbiorowa. 2014.

Marian Nantka, „Opłacalność energetyczna i ekonomiczna realizacji budynku mieszkalnego”, Air & Heat Energy in Buildings. Politechnika Wrocławska. Wrocław 2014.

Z. Ostrowski, M. Rojczyk, I. Szczygieł, J. Łaszczyk, Jan Kaczmarczyk, A.Nowak, „Pomiary i wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła dla konwekcji swobodnej w otwartym inkubatorze dla niemowląt”, Modelowanie i pomiary w medycynie. Materiały XIII sympozjum, Krynica Zdrój, 18-22 maja 2014.

Agata Świerc, Henryk Foit, “Sensitivity analysis of the proposed method for determining dynamic heat flux lost trough the building envelope”, Environmental engineering. The 9th International conference, Vilnius, Lithuania, 22-23 May 2014.

Anna Bulińska, Zbigniew Buliński, Zbigniew Popiołek, “Estimation of internal airflow pattern using inverse analysis and carbon dioxide concentration measurements”, 8th International Conference on Inverse Problems in Engineering, Kraków, Poland, 12-15 May 2014.

 

Inne

Agata Świerc. „Wyznaczanie strat ciepła przez przenikanie istniejącego budynku mieszkalnego na potrzeby jego diagnostyki cieplnej”. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice, 2014. Promotor: dr hab. inż. Henryk Foit

Barbara Lipska. „Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza. Wyd. 2”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014

Barbara Lipska. „Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Urządzenia i przewody”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014

Marian Nantka. „Techniczne aspekty gospodarki energetycznej w budownictwie. T. 1”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014

Marian Nantka. „Techniczne aspekty gospodarki energetycznej w budownictwie. T. 2”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie