A A+ A++

2013

Artykuły w czasopismach

A. Melikov, M. Skwarczyński, Jan Kaczmarczyk, J. Zabecky. „Use of personalized ventilation for improving health, comfort, and performance at high room temperature and humidity”. Indoor Air 2013 vol. 23 iss. 3, s. 250-263. IF: 3.302. DOI: 10.1111/ina.12012

A. Melikov, B. Krejcirikova, Jan Kaczmarczyk, M. Duszyk, T. Sakoi. „Human response to local convective and radiant cooling in a warm environment”. HVAC&R Res. 2013 vol. 19 nr 8, s. 1023-1032. IF: 0.745. DOI: 10.1080/10789669.2013.842734

Dorota Bartosz, Aleksandra Specjał. „Alternatywa dla wyznaczania obliczeniowej charakterystyki energetycznej budynków” („Alternative for calculation of the energy performance of buildings”). INSTAL 2013 nr 7/8, s. 30-33

Joanna Ferdyn-Grygierek. „Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego” („Analysis of accuracy determination of seasonal heat demand in public building based on short measurement period”). Rynek Energ. 2013 nr 3, s. 113-120

Agnieszka Stobiecka, Barbara Lipska, Piotr Koper. „Comparison of air distribution systems in ice rink arena ventilation”. Science – Future of Lithuania 2013 vol. 5 no. 4, s. 429-434. DOI: 10.3846/mla.2013.67

Małgorzata Król, Monika Blaszczok. „Diagnostyka instalacji wentylacji mechanicznej w budynku biurowym – przykłady” („Diagnostic measurements of mechanical ventilation in an office building – examples”). INSTAL 2013 nr 11, s. 45-49

Zbigniew Trzeciakiewicz. „Doświadczenia eksploatacyjne krytej pływalni z punktu widzenia środowiska wewnętrznego” („Experience in indoor swimming pools operation from the viewpoint of the indoor environment”). INSTAL 2013 nr 7/8, s. 43-47

Joanna Ferdyn-Grygierek, Jan Kaczmarczyk, Andrzej Baranowski. „Jakość środowiska wewnętrznego w budynkach edukacyjnych na przykładzie wybranej szkoły podstawowej” („Indoor environmental quality in educational buildings illustrated with an example of selected primary school”). Ciepłownictwo 2013 R. 44 nr 6, s. 246-250

Henryk Foit, Agata Świerc, M. Szewczyk. „Miarodajna temperatura zewnętrzna na potrzeby charakterystyki energetycznej budynku” („Equivalent external temperature for energy performance of buildings”). Rynek Energ. 2013 nr 3, s. 108-112

Maria Hurnik. „Pomiary in situ sprawności odzysku ciepła w instalacji wentylacyjnej z gruntowym wymiennikiem ciepła” („Efficiency of heat recovery in ventilation system with ground heat exhanger – in situ test”). INSTAL 2013 nr 4, s. 19-23

Małgorzata Król, Monika Blaszczok. „Problemy wyznaczania chwilowej mocy nagrzewnicy powietrza w układach wentylacji mechanicznej” („Problems of determining air heater power in mechanical ventilation systems”). Rynek Energ. 2013 nr 4, s. 80-84

Agata Świerc, Henryk Foit. „Problemy związane ze wskazaniem pomieszczenia reprezentatywnego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na potrzeby diagnostyki cieplnej budynku” („Problems with indication of representative area in multi-family residential building for purpose of thermal diagnostics”). Ciepłownictwo 2013 R. 44 nr 9, s. 364-368

Monika Blaszczok, Małgorzata Król. „Proste pomiary diagnostyczne podstawą wyznaczania rzeczywistej, chwilowej mocy wodnej nagrzewnicy powietrza” („Simple diagnostic measurements basis for calculating actual, instaneous power of air heater”). INSTAL 2013 nr 10, s. 34-38

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski. „Szczelność i wymiana powietrza w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych z wentylacją naturalną” („Airtightness and air exchange in the multi-storey dwelling houses with natural ventilation system”). INSTAL 2013 nr 6, s. 27-30

Dorota Bartosz. „Wpływ stanu ochrony cieplnej budynku na dokładność wyznaczania sezonowego zużycia ciepła metodą regresji” („The impact of the energy quality of the building on the seasonal heat demand determination accuracy using the energy signature method”). Rynek Energ. 2013 nr 3, s. 121-129

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek. „Wpływ wymiany powietrza na zużycie ciepła w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej” („Impact of air exchange on the heat consumption in dwelling houses and public buildings”).

 

Artykuły konferencyjne

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek. “Energy consumption in the newly designed office building in the aspect of thermal comfort”. IN: Energy efficient, smart and healthy buildings. 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013

Aleksandra Lipczyńska, Jan Kaczmarczyk. “Evaluation of thermal environment in two houses with mechanical ventilation. A case study”. IN: Energy efficient, smart and healthy buildings. 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski. “Impact of the ventilation systems on the energy consumption in the museum building”. IN: Energy efficient, smart and healthy buildings. 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013

Aleksandra Specjał. “Inaccuracies in determining the energy performance of buildings based on energy consumption measurements”. IN: Energy efficient, smart and healthy buildings. 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013

Anna Bulińska. “Influence of the spatial distribution of carbon dioxide in occupied room on the calculated air change rate”. IN: Energy efficient, smart and healthy buildings. 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013

Monika Blaszczok. “Microclimate problems in storage rooms: case study in museum located in Upper Silesia”. IN: Energy efficient, smart and healthy buildings. 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013

Małgorzata Król. “Numerical analysis of smoke management in atrium”. IN: Energy efficient, smart and healthy buildings. 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013

Monika Blaszczok, Jan Kaczmarczyk. “The application of portable humidifiers in museum rooms. A case study”. IN: Energy efficient, smart and healthy buildings. 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013

Dorota Bartosz. “The impact of the energy quality of the building on the seasonal heat consumption determination accuracy using the energy signature method”. IN: Energy efficient, smart and healthy buildings. 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013

Agata Świerc, Henryk Foit. “Evaluation of required heat source power in existing buildings based on short measurements”. IN: Pastatu inzinerines sistemos. 16-osios jaunuju mokslininku konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis”, temines konferencijos, vykusios 2013 m. balandzio 25-26 d. Vilniuje straipsniu rinkinys. Engineering systems for Buildings. Proceedings of the 16th Conference for Junior Researchers “Science – Future of Lithuania”. Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas. Aplinkos inzinerijos fakultetas. Vilnius: Technika, 2013, s. 140-145

Agnieszka Stobiecka, Piotr Koper, Barbara Lipska. “Influence of air distribution systems on the conditions in ice rink arena”. IN: Pastatu inzinerines sistemos. 16-osios jaunuju mokslininku konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis”, temines konferencijos, vykusios 2013 m. balandzio 25-26 d. Vilniuje straipsniu rinkinys. Engineering systems for Buildings. Proceedings of the 16th Conference for Junior Researchers “Science – Future of Lithuania”. Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas. Aplinkos inzinerijos fakultetas. Vilnius: Technika, 2013, s. 130-135

 

Inne

Piotr Koper. „Modelowanie rozdziału powietrza wentylacyjnego w salach audytoryjnych”. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska. Gliwice, 2013. Promotor: dr hab. inż. Barbara Lipska

Agata Świerc, Henryk Foit, Stanisław Świerc. „Estimation of the inner surface temperature of the opaque building components in a transient state using Exodus method”. IN: Environmental engineering – through a young eye. Monographs. Vol. 3. Eds: I. Skoczko, J. Piekutin, E. H. Grygorczuk-Petersons. Faculty of Civil and Environmental Engineering. Białystok University of Technology, Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians. Białystok: Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2013, s. 172-181

Marian Nantka. „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. T. 1”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013

Marian Nantka. „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. T. 2”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013

„Poradnik diagnostyki cieplnej budynków. Praca zbiorowa. T. 2: Diagnostyka in situ źródeł ciepła oraz instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej”. Pod red. Henryka Foita. Gliwice: Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2013

„Poradnik diagnostyki cieplnej budynków. Praca zbiorowa. T. 3: Diagnostyka in situ źródeł chłodu oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”. Pod red. Zbigniewa Trzeciakiewicza. Gliwice: Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2013

„Poradnik diagnostyki cieplnej budynków. Praca zbiorowa. T. 4: Diagnostyka in situ środowiska wewnętrznego w budynkach”. Pod red. Jana Kaczmarczyka. Gliwice: Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2013

„Poradnik diagnostyki cieplnej budynków. Praca zbiorowa. T. 5, Kompleksowa diagnostyka cieplna budynków in situ w praktyce”. Pod red. Zbigniewa Popiołka. Gliwice: Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2013

„Poradnik diagnostyki cieplnej budynków. Praca zbiorowa. T. 6, Metodyka wyznaczania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na podstawie pomiarów”. Pod red. Aleksandry Specjał. Gliwice: Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2013

Henryk Foit. „Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji. Wyd. 3 uzup”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie