A A+ A++

2012

Artykuły w czasopismach

A. Melikov, Jan Kaczmarczyk. “Air movement and perceived air quality”. Build. Environ. 2012 vol. 47, s. 400-409. IF: 2.430

D. Żukowska, A. Melikov, Zbigniew Popiołek. „Impact of personal factors and furniture arrangement on the thermal plume above a sitting occupant”. Build. Environ. 2012 vol. 49, s. 104-116. IF: 2.430

Z. Bolashikov, A. Melikov, Wojciech Kierat, Zbigniew Popiołek, M. Brand. „Exposure of health care workers and occupants to coughed airborne pathogens in a double-bed hospital patient room with overhead mixing ventilation”. HVAC&R Res. 2012 vol. 18 nr 4, s. 602-615. IF: 0.683. DOI: 10.1080/10789669.2012.682692

Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz, Joanna Ferdyn-Grygierek, Zbigniew Popiołek. „The improvement of thermal comfort and air quality in the historic assembly hall of a university”. Indoor Built Environ. 2012 vol. 21 iss. 2, s. 332-347. IF: 0.643

Maria Hurnik. „Badanie in situ sprawności odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego w domu jednorodzinnym” („Efficiency of heat recovery from ventilating air in single family house in situ test”). Rynek Energ. 2012 nr 6, s. 58-62

Aleksandra Specjał. „Dokładność wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków na podstawie krótkich pomiarów” („Accuracy of determining the energy performance of buildings based on short measurements”). Rynek Energ. 2012 nr 6, s. 63-69

Henryk Foit, Piotr Lubina. „Pomiarowe oznaczanie sezonowej sprawności kotła” („Measurement based determination of seasonal boiler efficiency”). Rynek Energ. 2012 nr 6, s. 52-57

 

Artykuły konferencyjne

Zbigniew Popiołek, „Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków w praktyce”, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Dorota Bartosz, Aleksandra Specjał, „Metody wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków ogrzewanych na podstawie pomiarów in situ”, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Maria Hurnik, „Badanie efektywności wybranych źródeł chłodu na podstawie pomiarów in situ”, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Aleksandra Specjał, „Diagnostyka instalacji c.o.. Podstawowe zadania i czynności”, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Halina Ciuman, „Diagnostyka instalacji c.w.u.. Podstawowe zadania i czynności”, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, „Diagnostyka instalacji wentylacji naturalnej – zadania i czynności”, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Jan Kaczmarczyk, Aleksandra Lipczyńska, „Ocena jakości środowiska wewnętrznego na przykładzie budynku biurowego”, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Henryk Foit, Piotr Lubina, „Oznaczanie sezonowej sprawności kotła metodą pomiarową, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków”. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Monika Blaszczok, „Problemy diagnostyki instalacji wentyalcji mechanicznej – przykłady”, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Małgorzata Król, „Problemy diagnostyki instalacji wentylacji mechanicznej – przykłady”, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, „Szczelność i wymiana powietrza w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Przemysław Kateusz, „Poradnik i kursy w Zadaniu 4 projektu strategicznego”, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, “Numerical prediction of the air exchange in the museum premises equipped with natural ventilation systems”, Optimising ventilative cooling and airtightness for [nearly] zero-energy buildings, IAQ and comfort. Joint conference 33rd AIVC Conference and 2nd TightVent Conference, Copenhagen, Denmark, 11 October 2012.

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, “Assessment of the airtightness and air exchange in Polish dwellings – measurement experiences and problems met”, Optimising ventilative cooling and airtightness for [nearly] zero-energy buildings, IAQ and comfort. Joint conference 33rd AIVC Conference and 2nd TightVent Conference, Copenhagen, Denmark, 11 October 2012.

Jan Kaczmarczyk, Aleksandra Lipczyńska, “Evaluation of thermal conditions in two dwellings with natural ventilation. A case study”, Healthy Buildings 2012. 10th International conference, Brisbane, Australia, 8-12 July 2012.

Jan Kaczmarczyk, Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, “Impact of building structure and operation on the operative temperature determination based on air and mean radiant temperatures”, Healthy Buildings 2012. 10th International conference, Brisbane, Australia, 8-12 July 2012.

Zbigniew Popiołek, Z. Bolashikov, K. Kostadinov, Wojciech Kierat, A. Melikov, “Exposure of health care workers and occupants to coughed air in a hospital room with displacement air distribution: impact of ventilation rate and distance from coughing patient”, Healthy Buildings 2012. 10th International conference, Brisbane, Australia, 8-12 July 2012.

A. Melikov, B. Krejcirikova, M. Duszyk, T. Sakoi, Jan Kaczmarczyk, “Use of local convective and radiant cooling at warm environment: effect on SBS symptoms”, Healthy Buildings 2012. 10th International conference, Brisbane, Australia, 8-12 July 2012.

A. Melikov, M. Duszyk, B. Krejcirikova, T. Sakoi, Jan Kaczmarczyk, “Use of local convective and radiant cooling at warm environment: effect on thermal comfort and perceived air quality”, Healthy Buildings 2012. 10th International conference, Brisbane, Australia, 8-12 July 2012.

A. Tamulewicz, Aleksandra Lipczyńska, E. Tkacz, “Techniques of biclustering in gene expression analysis, Information technologies in biomedicine”. ITIB 2012. Third international conference, Gliwice, Poland, June 11-13, 2012. Proceedings. Eds: Ewa Piętka, Jacek Kawa. Berlin : Springer, 2012, s. 430-436, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7339 Lecture Notes in Bioinformatics

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski. „Assessment of the airtightness and air exchange in Polish dwellings – measurement experiences and problems met”. IN: Optimising ventilative cooling and airtightness for [nearly] zero-energy buildings, IAQ and comfort. Joint conference 33rd AIVC Conference and 2nd TightVent Conference, Copenhagen, Denmark, 11 October 2012

 

Inne

Joanna Ferdyn-Grygierek. „Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego” („Analysis of accuracy determination of seasonal heat demand in public building based on short measurement period”). IN: Rynek ciepła 2012. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. LublIn: Wydaw. Kaprint, 2012, s. 199-214

Aleksandra Specjał. „Analiza możliwości stosowania metody regresji liniowej do obliczeń sezonowego zużycia ciepła na podstawie wyników krótkich pomiarów” („Analysis of application of the linear regression for the calculation of seasonal heat consumption based on short measurements”). IN: Rynek ciepła 2012. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. LublIn: Wydaw. Kaprint, 2012, s. 185-197

Maria Hurnik. „Badanie in-situ sprawności odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego w domu jednorodzinnym” („Efficiency od heat recovery from ventilating air in single family house in-situ test”). IN: Rynek ciepła 2012. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. LublIn: Wydaw. Kaprint, 2012, s. 77-86

Monika Blaszczok, Małgorzata Król. „Diagnostyka instalacji wentylacji mechanicznej – podstawowe zadania i czynności” („Diagnostics of mechanical ventilation – basic tasks and actions”). IN: Rynek ciepła 2012. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. LublIn: Wydaw. Kaprint, 2012, s. 87-96

Henryk Foit, Piotr Lubina. „Pomiarowe oznaczanie sezonowej sprawności kotła” („Measurement based determination of seasonal boiler efficiency”). IN: Rynek ciepła 2012. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. LublIn: Wydaw. Kaprint, 2012, s. 277-289

Małgorzata Król, Monika Blaszczok. „Problemy wyznaczania chwilowej mocy nagrzewnicy powietrza w układach wentylacji mechanicznej” („Problems of determining air heater power in mechanical ventilation systems”). IN: Rynek ciepła 2012. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. LublIn: Wydaw. Kaprint, 2012, s. 395-404

Henryk Foit. „Indywidualne węzły cieplne. Wyd. 2 popr. i uzup.” Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012

Barbara Lipska. „Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza”. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie