A A+ A++

 

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA WYDZIAŁU 

Posiadanie i utrzymanie przez Wydział pierwszej kategorii w klasyfikacji przeprowadzonej przez MNiSzW w 2010r.

• Prowadzenie kształcenia na kierunkach: inżynieria środowiska, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, biotechnologia, mechanika i budowa maszyn, energetyka w języku angielskim.

• Wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2010r. dla kierunku Inżynieria Środowiska.

• Uzyskanie statutu kierunku zamawianego dla Inżynierii Środowiska w 2010r. 

Uzyskanie 3 kierunków zamawianych dla Inżynierii Środowiska, Energetyki oraz Mechaniki i Budowy Maszyn w 2012r

• Przystąpienie Wydziału do międzynarodowego konsorcjum KIC InnoEnergy.

• W styczniu 2010 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podjęło decyzję o finansowaniu zadań badawczych w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. We wszystkich czterech zaakceptowanych zadań badawczych uczestniczy Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Pierwszym zadaniem jest „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 spalin. Kierownikiem zadania jest prof. Tadeusz Chmielniak. Drugie zaakceptowanie zadanie, w którym uczestniczy Wydział to „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2”. Kierownikiem części zadania, w której uczestniczy Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, PolitechnikiŚląskiej jest prof. Janusz Kotowicz. Kierownicy dwóch kolejnych części zadań badawczych w tej grupie projektów to prof. Andrzej Ziębik i prof. Andrzej Szlęk.

• W ramach strategicznego projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków” z 3 zaakceptowanych zadań badawczych aż dwa zostały zgłoszone przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Kierownikiem zadania „Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie” jest prof. Joachim Kozioł,  zadania „Rozwój diagnostyki cieplnej budynków” – prof. Zbigniew Popiołek.

• W lata 2004-2007 Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów uczestniczyła w międzynarodowym projekcie badawczym finansowanym przez Unię Europejską pt. „Rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych w MSP dla celów energetycznych”.

• Od szeregu lat Wydział uczestniczy w programach ramowych UE. W roku 2006 na 24 projekty realizowane w ramach 6 PR trzy były z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, w roku 2007 w ramach 6 i 7 PR cztery były realizowane na Wydziale. W roku 2008 na 17 projektów realizowanych w Politechnice Śląskiej w ramach 6 i 7 PR oraz Funduszu Badawczego Węgla i Stali oraz Programu ASIA-LINK trzy były z Wydziału ISE.

• Kontynuowana jest współpraca w ramach międzynarodowego projektu badawczego: Praca zbiorowa Konsorcjum Polskich Uczelni pod kierownictwem prof. Marka Pronobisa: Solutions to limit low-NOx corrosion in boilers. Projekt w ramach umowy ramowej w zakresie prac badawczo rozwojowych pomiędzy EDF R&D – EDF Polska

• Pracownicy Wydziału otrzymali szereg nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Środowiska.

• W roku 2007, na wniosek Wydziału ISE, nadano tytuł Doctora Honoris Causa Politechniki Śląskiej prof. Jerzemu Buzkowi.

• W roku na 2008 nadano tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Janowi Szargutowi.

• W roku 2009 prof. Tadeusz Chmielniak został Doktorem Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej, a w 2011 r. Politechniki Śląskiej.

• W roku 2007 profesorowie Joachim Kozioł, Jan Składzień, Andrzej Ziębik zostali członkami Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, a prof. Jan Składzień sekretarzem, zaś prof. Tadeusz Chmielniak jego przewodniczącym. Prof. Ryszard Wilk został przewodniczącym Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, a profesor Ryszard Białecki został wybrany członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. W tym samym roku profesorowie Andrzej Nowak i Ryszard Białecki zostali członkami Sekcji Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN oraz Sekcji Metod Komputerowych w Mechanice Komitetu Mechaniki PAN. Prof. Ryszard Białecki został również członkiem Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN.

• W roku 2008 prof. Tadeusz Chmielniak został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

W roku 2016 prof. Tadeusz Chmielniak został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.

• W roku 2008 prof. Jan Składzień został członkiem Zarządu Głównego i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Prof. Tadeusz Chmielniak został powołany na członka Zespołu Odwoławczego Rady naukowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

• W roku 2011 Prof. Tadeusz Chmielniak został członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

• W latach 2005-2009 pracownicy Wydziału zorganizowali 25 konferencji naukowych o zasięgu światowym i ogólnopolskim. Między innymi były to:

+ Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Energetyka Gazowa, 
+ Sympozjum Naukowo – Techniczne Biotechnologia Środowiskowa (2), 
+ Międzynarodowa Konferencja „Numerical Heat Transfer 2005” Instalacje Basenowe (2), 
+ Sympozjum Międzynarodowe „Sympozjum On Combustion Processes”, 
+ Konferencja Naukowo – Techniczna „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”(2), 
+ Międzynarodowa Konferencja Paliwa z odpadów (2), 
+ Technologie Energetyczne Nowej Generacji, 
+ Konferencja Naukowa” Nowe Technologie w sieciach i instalacjach wod – kan”(2), 
+ Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska (3), 
+ Letnia Szkoła Membranowa (2), 
+ Letnia Szkoła Termodynamiki, 
+ Międzynarodowa Konferencja „Aktualne protee blemy budowy i eksploatacji kotłów”, 
+ Nowe Technologie Energetyczne, 
+ Ogólnopolskie Sympozjum „Zastosowanie Mechaniki Płynów w Inżynierii i Ochronie Środowiska”, 
+ Międzynarodowa Konferencja „Wentylatory i pompy przemysłowe”, 
+ Międzynarodowa Konferencja „Ochrona powietrza w teorii i praktyce”, 
+ Seminarium „Nadkrytyczne bloki węglowe – NBW 2008”, 
+ Międzynarodowa Konferencja „ 21st International Conference on Efficiency, cost, optimization, simulation and environmental impast of energy systems – ecos’08”

• W latach 2005-2020 prowadzone były studia podyplomowe:

+ Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków, 
+ Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, 
+ Audyting energetyczny w przemyśle, 
+ Gospodarka odpadami, Higiena i bezpieczeństwo pracy, 
+ Nowoczesne technologie przeróbki osadów ściekowych, 
+ Ochrona powierza i zarządzanie środowiskiem, 
+ Ochrona środowiska w energetyce i motoryzacji, 
+ Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji, 
+ Techniki ochrony środowiska wobec dyrektyw UE, 
+ Termiczna utylizacja odpadów, 
+ Współczesna energetyka gazowa i gazownictwo.


© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie