A A+ A++
photo
Autor: Piotr Zarychta Publikacja: 08.02.2024 Aktualizacja: 08.02.2024

Jakie kryteria musi spełnić kandydat na magisterkę z Inżynierii Środowiska?

Oczekujemy posiadania niezbędnych kompetencji do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku:

umiejętności efektywnego stosowania wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii;

umiejętności dokonania oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, obiektów, systemów i procesów stosowanych w inżynierii środowiska;

posiadania umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym;

znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia  wraz z suplementem do dyplomu.

Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/inzynieriasrod2/#1684828040145-75303efe-9f23

Wybierz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki i dołącz do grona absolwentów jednej z NAJLEPSZYCH uczelni w Polsce.

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Odzysk i wykorzystanie kwasów humusowych z wód odpadowych

Lesław Płonka
2024-04-11 00:15:41
2024-04-11 00:22:29
11.04.2024
photo

Studiuj Inżynierię Bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki i otwórz drzwi do kariery, która ma realny wpływ na świat!

Piotr Zarychta
2024-04-10 13:11:29
2024-04-10 13:17:03
10.04.2024
photo

Maturzysto! Rozważasz biotechnologię?

Piotr Zarychta
2024-04-10 13:06:02
2024-04-10 13:09:34
10.04.2024
photo

Seminarium i Warsztaty projektu DEsire

Wojciech Uchman
2024-04-05 19:43:00
2024-04-05 19:53:59
05.04.2024

Więcej aktualności

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie