A A+ A++

Wzory Podań

1.

Podanie uniwersalne

2.

Podanie o warunkową rejestrację na kolejny semestr

3.

Podanie o długoterminowy semestralny/roczny urlop na uzupełnienie zaległości w nauce

4.

Podanie o udzielenie urlopu losowego

5.

Podanie o udzielenie urlopu zdrowotnego

6.

Podanie o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (IOS)

Tabela (IOS)

7.

Podanie o zwrot opłaty za studia

8.

Podanie o rozłożenie czesnego na raty

9.

Podanie o zaliczenie awansem przedmiotów

10.

Podanie o przeniesienie

11.

Podanie o wznowienie studiów

12.

Podanie - rezygnacja ze studiów

13.

Podanie o przeniesienie na inną formę studiów

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie