A A+ A++
photo
od 15-06-2021
od 10:00
do 15-06-2021
do 13:00
online
Autor: Paweł Wawrzała Publikacja: 26.05.2021 Aktualizacja: 26.05.2021

Seminarium pedeutologiczne - "Myśl pedeutologiczna w odpowiedzi na procesy cyfryzacji"

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej wraz Sekcją Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN zapraszają do udziału w seminarium pedeutologicznym

Nowe technologie diametralnie zmieniają świat, kreując nowe rozwiązania gospodarcze, nowy układ geopolityczny a nade wszystko wymuszają konieczność zmiany perspektywy postrzegania świata i jego oceny. Z dekady na dekadę tempo zmian przyspiesza stąd też adaptacja do nich wymaga coraz więcej otwartości, kreatywności i innowacyjności w działaniu człowieka. Wraz ze zmianą technologii, szczególnie komunikacyjnych, ulega również zmianie człowiek. Nauczyciel dzisiaj ma do czynienia z innym uczniem, co implikuje również konieczność zmian w ich wzajemnych relacjach. W konsekwencji procesy transformacji społecznej i kulturowej wymuszają konieczność budowania nowego modelu edukacji i związanej z nim nowej pozycji nauczyciela. Wydaje się zatem, iż podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela jest przygotowanie jednostki do optymalnego wykorzystania możliwości, które kreują nowe technologie tak, by tworzyć warunki dla jakościowo lepszego, w pełni satysfakcjonującego życia oraz udzielanie profesjonalnej pomocy w wykorzystaniu nowych możliwości i radzeniu sobie z problemami, które one stwarzają.
Pełne wykorzystanie technologii cyfrowych takich jak Internet rzeczy (Internet of Things, IoT), sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI) i robotyka, wymaga wielu zróżnicowanych umiejętności w zakresie tworzenia nowych relacji między człowiekiem a techniką, jednoczesnego niejako funkcjonowania w świecie realnym i wirtualnym. Oznacza to konieczność podejmowania wysiłku na rzecz niwelowania mentalnej dychotomii między obydwoma światami i rezygnacji z ich wzajemnego przeciwstawiania na rzecz ich uwspólniania.
Czy i w jakim stopniu nauczyciel jest przygotowany do spełnienia tej kolejnej dziejowej misji? Co i w jaki sposób może mu pomóc w realizacji tych nowych zadań? Miedzy innymi na te pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi w toku dyskusji nad prezentowanymi wystąpieniami w ramach proponowanej tematyki seminarium.


Program

10.00 Powitanie uczestników spotkania
prof. dr hab. Jolanta Szempruch, dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ

10.10 Otwarcie seminarium
prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

10.20 Wprowadzenie w specyfikę funkcjonowania pedagogów w ramach Politechniki
Śląskiej
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ

10.30 Edukacja w perspektywie społeczeństwa postcyfrowego – o potrzebie nowego modelu edukacji
prof. dr hab. Andrzej Kiepas

11.00 Nowe modele edukacji i pedagogika przyszłości – zarys problemu
prof. dr hab. Stanisław Juszczyk

11.20 Refleksja i edukacja pozytywna w odbiorze nauczycieli inżynierów
dr Anna Suchon, mgr Jolanta Konieczny

11.35 Kształcenie nauczycieli z wykorzystaniem metody Project Based Learning
dr Anna Waligóra, dr Barbara Grzyb

11.50 Nauczyciel Społeczeństwa 5.0
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ

12.05 Dyskusja


Organizatorzy:

Sekcja Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Jolanta Szempruch,
prof. dr hab. Agnieszka Cybal–Michalska,
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ,
prof. dr hab. Stanisław Juszczyk,
prof. dr hab. Andrzej Kiepas,
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Prowadzący:

prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch,
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o kontakt e-mail  (Paweł Wawrzała - mail służbowy)

 

Udostępnij:fbtwitter

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie