A A+ A++

Kurs

Szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

 

Cel: Przygotowanie opiekunów do pracy w żłobku i klubie dziecięcym, a także opiekunek zajmujących się pracą z małym dzieckiem w zakresie:

 • oceny rozwoju małego dziecka ze znajomością prawidłowości i podstawowych zaburzeń rozwojowych,
 • prowadzenia zajęć mających na celu wspomaganie rozwoju małych dzieci w domach, żłobkach i przedszkolach;
 • organizowania środowiska wspierającego rozwój i edukację dzieci małych;
 • udzielania pomocy dziecku;
 • znajomości podstawowych przepisów prawnych regulujących pracę w żłobku i klubie dziecięcym.

Celem szkolenia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy z małym dzieckiem do lat 3 (w przypadkach przewidzianych w ustawie do lat czterech) w różnych środowiskach wychowawczych.
Słuchacz nabędzie:

 • kwalifikacje i potrzebne kompetencje m.in. w zakresie rozwoju psychofizycznego dziecka, metod pracy opiekuńczej i wychowawczej, pedagogiki wieku dziecięcego, psychologii rozwojowej
 • umiejętności praktyczne dotyczące pracy wychowawczej, opieki nad dzieckiem z normą intelektualną oraz z zaburzeniami rozwojowymi
 • umiejętności wspomagania rozwoju, wczesnej interwencji oraz stymulacji rozwoju dziecka

Może podjąć zatrudnienie w:

 • klubach dziecięcych
 • sanatoriach i szpitalach (na oddziałach dziecięcych)
 • Domach Małego Dziecka
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla młodszych dzieci
 • żłobkach
 • świetlicach dla maluchów
 • jako dzienny opiekun do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3
 • w środowisku domowym

 

TREŚCI PROGRAMOWE

MODUŁ I: Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin):

 • Adaptacja w środowisku rodzinnym i rówieśniczym
 • Przebieg i uwarunkowania rozwoju jednostki w cyklu życia
 • Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki

MODUŁ II: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin):

 • Zadania i potrzeby rozwojowe dziecka w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa— charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego
 • Szanse i zagrożenia dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 • Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
 • Mechanizmy i patomechanizmy rozwoju dziecka

MODUŁ III: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin):

 • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 • Opieka pielęgnacyjna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka a wczesna interwencja
 • Wczesne językowe i komunikacyjne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 • Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka a innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
 • Zabawa jako podstawowa forma aktywności i stymulacji dziecka — zabawy eksploracyjne, językowe, rytmiczno-muzyczne, plastyczne i techniczne
 • Wprowadzanie dziecka w świat książki i kulturę
 • Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

MODUŁ IV: Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin):

 • Odpowiedzialność prawna opiekuna,
 • Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów (warsztaty)
 • Emisja głosu

MODUŁ V: Praktyki zawodowe (80 godzin)
Forma zakończenia szkolenia: Każdy moduł kończy się egzaminem. Średnia wyników z egzaminu stanowi ocenę końcową szkolenia. Każdy uczestnik kursu musi zaliczyć wszystkie moduły i praktyki, żeby otrzymać świadectwo ukończenia szkolenia.

Koszt: 1550,00 PLN za semestr (całość: 3100zł za 2 sem.)

 

ROZPOCZĘCIE KURSU: 09.11.2019 (sobota)

 

Sprawami organizacyjnymi zajmuje się mgr Magdalena PYPNO

pokój nr 10
telefon: +48 32 400 39 40
e-mail: Magdalena.Pypno@polsl.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie