A A+ A++

Proces dyplomowania w roku akademickim 2021/2022

Przebieg procesu dyplomowania w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją jest zgodny z Regulaminem Studiów Politechniki Śląskiej (Załącznik A. Wyciąg z Regulaminu Studiów 1).

Obowiązujące regulaminem założenia wskazują, że Studenci nie składają już prac dyplomowych w wersji papierowej do Centrum Obsługi Studiów, a jedynie w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych).

Zgodnie z Regulaminem Biblioteki (Załącznik A. Wyciąg z Regulaminu Biblioteki 1, s. 7) od dyplomantów wymaga się złożenie zaświadczenia z Biblioteki Instytutu o zwrocie wszystkich wypożyczonych książek (Załącznik nr 10)

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesu dyplomowania znajdują się na stronie Centrum Obsługi Studentów, w tym m.in.:

 • Instrukcja dla Studenta, autora pracy dyplomowej,
 • Diploma thesis in APD application - version for the author of the Diploma thesis (english),
 • Instrukcja dla promotora,
 • Instrukcja dla recenzenta,
 • Procedura dyplomowania w USOS,
 • Procedura zakładania konta i logowania do Jednolitego Systemu antyplagiatowego

Instrukcja - Praca dyplomowa w aplikacji APD – wersja dla autora pracy

https://www.polsl.pl/rd1-cos/wp-content/uploads/sites/642/2021/10/Instrukcja-dla-autora-pracy.pdf


Organizacja procesu dyplomowania na studiach I stopnia i studiów jednolitych w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją w roku akademickim 2021/2022

Należy zwrócić uwagę, że obsługa prac licencjackich i magisterskich jest realizowana poprzez system USOS – w aplikacji „Archiwum Prac Dyplomowych”.

Z tego względu zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi instrukcjami, na stronie Centrum Obsługi Studiów – procedura dyplomowania.
Problemy związane z zainicjowaniem procesu dyplomowania (np. brak tematu pracy, brak przypisanego kierującego pracą/promotora) prosimy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną na adres bosg1@polsl.pl lub adres pracownika BOS 1 koordynującego administracyjnie - Pani, mgr Beata Śmietana.

Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji pisemnych prac dyplomowych powstających na Uczelni. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią szczegółowe informacje, takie jak: imię i nazwisko autora, promotora pracy (określanego w APD mianem kierującego pracą)
i recenzentów, recenzje oraz oceny pracy.

Opis przebiegu elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej – wersja skrócona

Zgodnie z „Procedurą dyplomowania w USOS”, aby zalogować się do APD należy:

 • w przeglądarce internetowej wpisać adres serwisu (https://apd.polsl.pl/);
 • poprawne działanie APD wymaga użycia przeglądarki Mozilla Firefox. W przeciwnym wypadku nie będą widoczne wszystkie elementy interfejsu lub wystąpią błędy uniemożliwiające procedowanie pracy dyplomowej.

W procedurze zamieszczono instrukcję dotyczącą obsługi systemu APD, z którą należy się zapoznać.
Po zaakceptowaniu pracy w APD przez kierującego pracą/promotora dyplomaci zobowiązani są do kontaktu mailowego lub telefonicznego z pracownikiem Biura Obsługi Studentów celem ustalenia terminu i formy przekazania dokumentów w warunkach reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania, rękawiczki jednorazowe). Przyjmowana będzie jedynie kompletna dokumentacja – wszelkie wątpliwości należy omówić przed złożeniem dokumentów z pracownikiem Biura Obsługi Studentów drogą telefoniczną lub mailową.

Lista dokumentów jakie należy złożyć w koszulce:

 1. Formularz zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej (dokument zgodny z SZJK Z1-PU12), opcjonalnie do zostawienia w sekretariacie Instytutu.
 2. Zaświadczenie potwierdzające zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii oraz z bibliotek specjalistycznych, uregulowanie zobowiązań za niezwrócone w terminie, wypożyczone materiały z Biblioteki Politechniki Śląskiej. Zaświadczenie jest wydawane przez Bibliotekę na pisemny wniosek studenta złożony osobiście w bibliotece lub na adres mailowy Wypożyczalni: bg.wypozycz@polsl.pl. Wymagane jest również potwierdzenie z biblioteki instytutowej.
 3. Informacje o szczególnych osiągnięciach studenta. Dane zostaną ujęte w suplemencie absolwenta - wszystkie dodatkowe aktywności muszą być potwierdzone przez np. opiekuna koła, przewodniczącego samorządu itp. (skan podpisu); skan pierwszej strony publikacji, skan certyfikatu itp. UWAGA – proszę wpisać również informacje o uzyskiwanych stypendiach rektora (osiągnięcia w nauce) z okresem ich przyznania.
 4. Wnioski o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym (opcjonalne)– poniżej zamieszczono wzory wniosków.
 5. Potwierdzenie wpłaty za druk dyplomu lub odpisów – np. pdf przelewu bankowego – poniżej wyjaśnienie spraw płatności.
 

DYPLOMY - informacje ogólne:

Druki dyplomów nie wymagają zdjęć.

Ewentualne płatności za dyplomy (odpisy) należy dokonywać na indywidualne konto studenta, numer konta jest dostępny w systemie USOSweb (usosweb.polsl.pl)

Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym zaleca się złożyć wniosek w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu w języku obcym i późniejsze przyniesienie dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.

Opcja 1: Komplet A – komplet dokumentów w języku polskim (oryginał, 2 odpisy) – BEZPŁATNIE (za darmo)

Opcja 2: Komplet B – oryginał dyplomu w języku polskim, jeden odpis w języku polskim, jeden odpis w języku angielskim – BEZPŁATNIE (za darmo) POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA W TECZCE DYPLOMANTA załączników:

Opcja 3: Komplet A + DODATKOWY odpis dyplomu (płatny 20 PLN) i suplementu (płatny 20 PLN) w języku angielskim – załącznik 1.6 i 1.7 (w sumie należy wpłacić 40 PLN):

ODBIÓR DYPLOMÓW:

Odbiór dyplomów będzie odbywał się w Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów, Rektorat - piętro I, pokój 291, ul. Akademika 2A, 44-100 Gliwice (wejście przez Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).

Odbiór ten będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 32 237 17 58 lub 237 17 79 lub mailowym: RD1-dyplomy@polsl.pl. Przy odbiorze dyplomu będzie potrzebne wypełnione potwierdzenie odbioru dyplomu oraz dowód osobisty.

Informacje Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów dostępne są pod linkiem – przed odbiorem dyplomu prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie:

https://www.polsl.pl/rd1-cos/cosdyplomy/

Potwierdzenie odbioru dyplomu do wydrukowania

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie