A A+ A++

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 13.00

2. Rok akademicki trwa od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. i obejmuje:

a) semestr zimowy, w tym:

 • zajęcia dydaktyczne od 4 października 2021 r. (tydzień parzysty) do 1 lutego 2021 r.
 • wakacje zimowe od 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r.
 • sesja egzaminacyjna zimowa od 2 lutego 2022 r. do 13 lutego 2022 r.
 • sesja egzaminacyjna zimowa poprawkowa od 14 lutego 2022 r. do 20 lutego 2022 r.
 • przerwa międzysemestralna od 21 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Termin rozliczenia semestru zimowego: 28 lutego 2022 r.

b) semestr letni, w tym:

 • zajęcia dydaktyczne od 1 marca 2022 r. (tydzień nieparzysty) do 27 czerwca 2022 r.
 • wakacje wiosenne od 14 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.
 • sesja egzaminacyjna letnia od 28 czerwca 2022 r. do 10 lipca 2022 r.
 • wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi od 11 lipca 2022 r. do 4 września 2022 r.
 • sesja egzaminacyjna letnia poprawkowa od 5 września 2022 r. do 18 września 2022 r.
 • przerwa międzysemestralna od 19 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

Termin rozliczenia semestru oraz roku: 30 września 2022 r.

3. Dni świąteczne wolne od zajęć:

 • w semestrze zimowym: 1 i 11 listopada 2021 r., 6 stycznia 2022 r.,
 • w semestrze letnim: 1 i 3 maja 2022 r., 5 i 16 czerwca 2022 r.

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • w semestrze zimowym:
  • 1 października 2021 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego
  • 12 listopada 2021 r. – Dzień Rektorski
  • 7 stycznia 2022 r. – Dzień Rektorski
 • w semestrze letnim:
  • 2 maja 2022 r. – Dzień Rektorski
  • 18 maja 2022 r. – Dzień Sportu
  • 20 maja 2022 r. – Igry Studenckie
  • 17 czerwca 2022 r. – Dzień Rektorski

UWAGA!

Ze względu na nierównomierność występowania poszczególnych dni tygodnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, wprowadza się dni zastępcze za brakujący czwartek i piątek w terminach przedstawionych poniżej:

we wtorek 04.01.2022 - zajęcia jak w nieparzysty czwartek,
w środę 05.01.2022 - zajęcia jak w nieparzysty piątek

W Instytucie jeden poniedziałek był objęty godzinami dziekańskimi, a Rektor ogłosił dzień rektorski na jeden z wtorków, dlatego zajęcia z kolejnego brakującego czwartku i piątku będą odrabiane w terminach indywidualnie ustalanych między wykładowcą a studentami.

Organizacja roku akad. 2021-2022 Zarządzenie nr 102 JM Rektora w sprawie organizacji roku akad. 2021-2022 Pobierz
Organizacja kształcenia w roku 2021-2022 Zarządzenie nr 167 JM Rektora o organizacji kształcenia w roku akad. 2021-2022 Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie