A A+ A++

Praktyki studenckie - filologia/lingwistyka

Procedura praktyk - Filologia

Aktualizacja

Skierowanie na praktykę zawodową

15.01.2021

Referral to the practical placement

15.01.2021

 Umowa o organizację praktyki zawodowej

 15.01.2021

Agreement on the organization of practical placement

15.01.2021

 Ramowy program praktyk pedagogicznych

 15.01.2021

Ramowy program praktyki zawodowej

15.01.2021

Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej

15.01.2021

Confirmation of the completion of the practical placement

15.01.2021

Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej

15.01.2021

Karta osiągnięcia efektów uczenia się praktyki ogólnopedagogicznej

15.01.2021

Karta osiągnięcia efektów uczenia się praktyki metodyczno - przedmiotowej

15.01.2021

Karta osiągnięcia efektów uczenia się praktyki zawodowej

15.01.2021

Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej bez obowiązku jej odbywania

15.01.2021

Roczne sprawozdanie z przebiegu praktyk

15.01.2021

 

Procedura praktyk - Lingwistyka Stosowana 1 rok

Aktualizacja

Skierowanie na praktykę zawodową

15.01.2021

Referral to the practical placement

15.01.2021

 Umowa o organizację praktyki zawodowej

 15.01.2021

Agreement on the organization of practical placement

15.01.2021

Ramowy program praktyki zawodowej

15.01.2021

Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej

15.01.2021

Confirmation of the completion of the practical placement

15.01.2021

Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej

15.01.2021

Karta osiągnięcia efektów uczenia się praktyki zawodowej

15.01.2021

Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej bez obowiązku jej odbywania

15.01.2021

Roczne sprawozdanie z przebiegu praktyk

15.01.2021

 

Procedura praktyk - Lingwistyka Stosowana 2 rok

Aktualizacja

Skierowanie na praktykę zawodową

15.01.2021

Referral to the practical placement

15.01.2021

 Umowa o organizację praktyki zawodowej

 15.01.2021

Agreement on the organization of practical placement

15.01.2021

Ramowy program praktyki zawodowej

15.01.2021

Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej

15.01.2021

Confirmation of the completion of the practical placement

15.01.2021

Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej

15.01.2021

Karta osiągnięcia efektów uczenia się praktyki zawodowej

15.01.2021

Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej bez obowiązku jej odbywania

15.01.2021

Roczne sprawozdanie z przebiegu praktyk

15.01.2021

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie