A A+ A++

Międzynarodowa konferencja naukowa

Kształcenie akademickie w Europie
po pandemii
- krajobraz po bitwie czy nowe rozdanie?

on-line, 14-15 kwietnia 2021

 English version

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej

Kształcenie akademickie w Europie po pandemii
- krajobraz po bitwie czy nowe rozdanie?

Rok 2020 pozostanie w powszechnej świadomości już na trwałe naznaczony przez pandemię koronawirusa. W jej obliczu niemal wszystkie kraje świata stanęły przed koniecznością drastycznego ograniczenia jednej z najbardziej istotnych zdobyczy współczesnego świata, jaką stanowi możliwość swobodnego przemieszczania się, by zapobiegać rosnącej fali zakażeń. Z dnia na dzień diametralnej zmianie musiał ulec dotychczasowy styl życia i realizowany dotychczas model funkcjonowania społecznego. Mniej czy bardziej restrykcyjne formy lockdownu spowodowały, że życie zostało niejako przeniesione do sieci To właśnie tam pojawiła się jedyna bezpieczna przestrzeń dla relacji międzyludzkich, mobilności oraz wszelkich form aktywności, w tym również aktywności edukacyjnej. Brak możliwości wyboru, niejasna perspektywa czasowa i towarzyszące tej sytuacji wysokie poczucie zagrożenia wygenerowały różnorodne zaburzenia w funkcjonowaniu psycho-społecznym na szeroką skalę, jednocześnie jednak uruchomiły zarówno mechanizmy adaptacyjne, jak i procesy tworzenia zupełnie nowych strategii radzenia sobie w nietypowych sytuacjach oraz potrzebę znalezienia nowych rozwiązań w obszarze organizacji pracy czy edukacji.

To właśnie konsekwencje tych procesów oraz prognozy i projektowane zmiany w obszarze edukacji będą przedmiotem naukowego namysłu w ramach organizowanego przedsięwzięcia.
Mamy nadzieję, iż konferencja stanie się inspiracją zarówno do wypracowania rozwiązań o charakterze teoretycznym, jak i propozycji ich wykorzystania w praktyce.

Tematyka planowanego przedsięwzięcia, koncentrująca się wokół powszechnie dostrzeganego problemu pandemii i jej wpływu na nowy kształt edukacji, z jego wielowątkowym i zróżnicowanym wymiarem, zobligowała organizatorów do wyznaczenia bardziej szczegółowych obszarów merytorycznych, które - w naszym przekonaniu - pozwolą każdemu z uczestników na dokonanie wyboru zakresu zagadnień najbliższego jego badawczym, czy też zawodowym zainteresowaniom.

Proponowane sekcje tematyczne dotyczyć będą następujących obszarów merytorycznych poszukiwań:

Panel pierwszy:
Edukacyjne prognozy, proponowane koncepcje i modele kształcenia akademickiego w odmienionej pandemią Europie

moderatorzy:
prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk
prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas
dr Jerzy Wolny

Panel drugi:
Edukacja i biznes – projektodawcy i odbiorcy zmian edukacyjnych

moderatorzy:
dr hab. Melanie Ellis, prof. PŚ 
dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ
dr Grzegorz Wlaźlak

Panel trzeci:
Edukacja po pandemii – perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego

moderatorzy:
dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. PŚ
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ
dr Anna Waligóra

Termin konferencji: 14.04 - 15.04. 2021

Języki konferencji: angielski, niemiecki, polski

Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną konferencja zaplanowana jest w formule online.

Udział w konferencji dzięki środkom uzyskanym z NAWA w ramach projektu Katamaran jest bezpłatny, zaś złożone przez Uczestników teksty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w planowanej do druku monografii (20 pkt), lub w czasopiśmie "The New Educational Review" (40 pkt), "Kultura i Edukacja" (40 pkt) lub „Organizacja i Zarządzanie” (20 pkt).

    Rejestracja on-line (rejestracja zamknięta)

Sekretarze Konferencji: konferencja.eib@polsl.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie