A A+ A++

Międzynarodowa konferencja naukowa

Kształcenie akademickie w Europie
po pandemii
- krajobraz po bitwie czy nowe rozdanie?

on-line, 14-15 kwietnia 2021

Konferencja jest objęta patronatem honorowym
JM Rektora Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka

 

Program konferencji

14.04.2021

10:00-10:15
Otwarcie konferencji dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ, Dyrektor Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją

10:15-10:30
JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

10:30-10:45
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

10:45-11:00
Wystąpienia zaproszonych gości

11:00-11:20
Wykład: Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

11:20-11:40
Wykład: dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ

11:40-12:00
Wykład: Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości i Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Waldemar Zbytek

 

Sekcja 1:
Edukacyjne prognozy, proponowane koncepcje i modele kształcenia akademickiego w odmienionej pandemią Europie
moderatorzy:
prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk
prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas
dr Jerzy Wolny

13:00-13:10 Agnieszka Mazurek, Drewniak Natalia Skutki kształcenia po pandemii w szkole podstawowej

13:10-13:20 Albert Guziak Issues of post-Covid academic learning in the German media discourse

13:20-13:30 Aleksandra Nowakowska Co możemy zyskać, a co możemy stracić w odmienionym pandemią procesie kształcenia akademickiego

13:30-13:40 Anna Maria Kola Jaka jakość w i po pandemii? Uwarunkowania realizacji standardów jakości kształcenia w dobie pandemii

13:40-13:50 Björn Egbert Die Revision der traditionellen Vorlesung. Analog-digitale Bildungschancen als Ergebnis der Corona-Pandemie aus Sicht von Dozenten und Studierenden

13:50-14:00 Emilia Wieczorek Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a edukacja zdalna - dylematy, wyzwania i problemy

14:00-14:10 Helena Anna Jędrzejczak Potwierdzanie efektów uczenia się spoza edukacji formalnej – pandemia szansą na dla nowych rozwiązań z zakresu LLL?

14:10-14:20 Joanna Nowicka Kształcenie techniczne w okresie pandemii na przykładzie inżyniera logistyki

14:20-14:30 Justyna Grzymała, Emilia Palankiewicz-Mitrut Nauczanie zdalne wśród uczniów klas maturalnych - potencjalnych uczestników kształcenia uniwersyteckiego. Perspektywa kognitywistyczna

14:30-14:40 Justyna Kłobukowska Edukacja rachunkowości w czasach pandemii – wirtualny wymiar dydaktyki i wnioski na przyszłość

14:40-14:50 Karol Łukowski Profilaktyka społeczna, jako działalność intensyfikująca odporność psychiczną

14:50-15:00 Joanna Jeżewska-Frąckowiak Pandemiczna perspektywa flipped-classroom, czyli potencjał wykorzystania multimediów w dydaktycznym laboratorium dla przyszłych inżynierów

15:00-15:30 Dyskusja

Sekcja 2:
Edukacja po pandemii – perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego
moderatorzy:
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ
dr Barbara Grzyb
dr Anna Waligóra

13:00-13:10 Iwona Grodź E-learning wady i zalety

13:10-13:20 Ewa Bochno Tytuł wystąpienia zostanie podany później

13:20-13:30 Wojciech Zając Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

13:30-13:40 Alina Stosor Student z niepełnosprawnością ruchową w edukacji zdalnej

13:40-13:50 Robert Oliwa Hybrydowy model edukacji – wolny wybór czy druga natura 

13:50-14:00 Magdalena Słowik Edukacja online z perspektywy uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców - sukcesy i porażki

14:00-14:10 Małgorzata Sidor-Rządkowska Elementy coachingu kariery w pracy nauczyciela akademickiego. Wyzwania ery (post)pandemicznej

14:10-14:20 Lucyna Myszka-Strychalska Relacje interpersonalne młodzieży akademickiej – wyznawanie rzeczywistości (po)pandemicznej

14:20-14:30 Janusz Kawa Wpływ pandemii na proces edukacji osób w starszym wieku na przykładzie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie - Badania własne

14:30-14:40 Artur Dąbek Motywacja nauczycieli do pracy w czasie pandemii Covid-19

14:40-14:50 Marta Grześko-Nyczka Dialog pedagogiczny w kształceniu akademickim. O potrzebie budowania nowej jakości relacji

14:50-15:00 Bogusław Bembenek, Agata Surówka Portal geostatystyczny jako źródło wiedzy o determinantach społeczno-ekonomicznych kształcenia akademickiego w post-covidowej rzeczywistości Polski Wschodniej

15:00-15:10 Tereza Buchtová,  Dana Cibáková, Eva Dvořáková Kaněčková, Jiří Kropáč, Jitka Nábělková Threats and opportunities for remote education on the example of schools in the Czech Republic

15:10-15:20 Justyna Nowicka "Akademia więzienna" - postpandemiczna perspektywa kształcenia akademickiego więźniów

15:20-15:30 Katarzyna Pardela Relacja interpersonalna w procesie kształcenia. Czego nas nauczyła pandemia?

15:30-16:00 Dyskusja

Sekcja 3:
Edukacja i biznes – projektodawcy i odbiorcy zmian edukacyjnych
moderatorzy:
dr hab. Melanie Ellis, prof. PŚ
dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ
dr Grzegorz Wlaźlak
 

13:00-13:10 Agnieszka Wilczyńska-Strawa Zmiana struktury zatrudnienia i wymagań w obszarze kształcenia na przykładzie wyodrębnionej grupy podmiotów funkcjonujących na rynku usług lotniczych

13:10-13:20 Dominika Socha Wykorzystanie platform edukacyjnych w zarządzaniu obszarem szkoleń menagerów i studentów

13:20-13:30 Grzegorz Głód, Izabella Steinerowska-Streb Potencjał współpracy uczelni ekonomicznej z branżą automotive w zakresie kształcenia studentów

13:30-13:40 Izabela Szerszeniewska Futurystyczna wizja szkolnictwa wyższego

13:40-13:50 Tomasz Machelski Uczelnie wyższe w ekosystemach innowacji – implikacje dla nauki

13:50-14:00 Karolina Gabriel Rozwiązania proponowane przez państwo polskie w zakresie utrzymania funkcjonowania edukacji w okresie pandemii

14:00-14:10 Leszek Michalczyk Analiza jakościowa zdalnego nauczania w opinii studentów i pracodawców

14:10-14:20 Małgorzata Kuśpit Postawy twórcze pracowników korporacji a ich nadzieja na sukces

14:20-14:30 Piotr Boulangé Przestrzenie Coworkingowe jako uzupełnienie edukacji

14:30-15:00 Dyskusja

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

16:10-16:20
Sekcja 1: prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk, prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas, dr Jerzy Wolny

16:20-16:30
Sekcja 2: dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. PŚ, dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ, dr Anna Waligóra

16:30-16:40
Sekcja 3: dr hab. Melanie Ellis, prof. PŚ, dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ, dr Grzegorz Wlaźlak

 

15.04.2021

9:00-9:15 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

Sekcja 1:
Edukacyjne prognozy, proponowane koncepcje i modele kształcenia akademickiego w odmienionej pandemią Europie
moderatorzy:
prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk
prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas
dr Jerzy Wolny
 

9:20-9:30 Wioleta Gałat Społeczna odpowiedzialność uczelni w kontekście kształcenia studentów po pandemii

9:30-9:40 Katarzyna Zalisz Ways of Activating University Students in Remote Classes (Practical English Courses)

9:40-9:50 Marcelina Słaba - Wiącek, Sebastian Wiącek Przemyślenia pandemiczne z perspektywy nauczyciela - czy edukacja zmierza w kierunku zarządzania

9:50-10:00 Maria Cristina The Next Generation: The role of education after the 2020 pandemia

10:00-10:10 Stanisław Lipski New challenges for the education sector in the economic processes of digital transformation

10:10-10:20 Robert Łojko Wizerunek szkół wyższych w aspekcie pandemii Covid – 19

10:20-10:30 Agnieszka Kopacz Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji popandemicznej
10:30-10:40 Jozef Leikert, Monika Mačkinov, Pavel Műhlpach, Andrea Gallova, Peter Laca Possibilities and threats of distance education on the example of schools in Slovakia

10:40-10:50 Jitka Plischke, René Szotkowski, Pavla Vyhnálková Remote student, who is he?

10:50-11:00 Tomáš Čech, Martina Fasnerová,  Štefan Chudý, Jana Kantorová, Michaela Prášilová, Vlado Balaban Distance Learning during a pandemic from the perspective of students in the Czech Republic

11:00-11:30 Dyskusja

 

Sekcja 2a:
Edukacja po pandemii – perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego
moderatorzy:
dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ
dr Barbara Grzyb
dr Anna Waligóra

9:20-9:30 Nikola Czarnota Nauczanie po pandemii: szanse i wyzwania w dydaktyce akademickiej

9:30-9:40 Anna Sworowska, Paweł Kaźmierczak Nauczanie języków skandynawskich w dobie pandemii - (konieczne) zmiany w programie nauczania, ich pozytywne i negatywne aspekty

9:40-9:50 Wojciech Wydmański Perspektywy studiowania prawa w Polsce po pandemii COVID-19 - wybrane problemy

9:50-10:00 Marta Brzozowska, Katarzyna Kolasińska-Morawska, Monika Pytel, Ewa Stroińska Rekalibracja dydaktyki wobec wyzwań ery post COVID-19

10:00-10:10 Erich Petlák Zadania uczelni teraz i w przyszłości

10:10-10:20 Anna Rajchel, Agnieszka Franczyk Rozwój kompetencji społecznych studentów w dobie nauczania online

10:20-10:30 Kristina Krasnova Electronic legal education: challenges and prospects

10:30-10:40 Magdalena Pawliszak Jak nauczanie on-line w czasie Pandemii wpłynie na zdobytą wiedzę i przełoży się na umiejętności w praktyce

10:40-10:50 Agnieszka Gabryś, Magdalena Boczkowska Postrzegane trudności związane z pandemią COVID-19 a resilience u nauczycieli akademickich

10:50-11:00 Agnieszka Potera Korzyści i zagrożenia zdalnego nauczania z perspektywy studentów oraz nauczycieli akademickich wybranych krakowskich uczelni

11:00-11:10 Jakub Matla Wyzwanie: Jak ściągają studenci podczas nauki zdalnej?

11:10-11:20 Elżbieta Gaweł-Luty Wybrane aspekty jakości życia

11:20-11:30 Pavel Neumeister, Zdenka Nováková, Alena Opletalová, Danping Peng, Jitka Petrová, Dagmar Pitnerová Students' expectations towards universities after the pandemic

11:30-11:40 Slavomír Laca, Barbara Nowak, Jaroslav Stančiak, Jiři Tůma, David Tonzar Educational challenges after the COVID-19 pandemic

11:40-12:10 Dyskusja

12:10-12:30 Przerwa

12:30-12:40 Beata Kuca Kształcenie zdalne w opinii studentów pedagogiki

12:40-12:50 Wioleta Tomczyk, Elżbieta Kalbarczyk Nauczanie zdalne - szansa czy zagrożenie. Perspektywa studenta

12:50-13:00 Gabriela Czapiewska Zmiany w jakości kształcenia akademickiego w dobie pandemii COVID-19

13:00-13:10 Katarzyna Kutek-Sładek Studenci z niepełnosprawnością w pandemii – potrzeba wsparcia i zastosowane rozwiązania

13:10-13:20 Tomasz Wicha Konwersatoria i warsztaty naukowe w naukach o polityce i administracji w pandemii oraz w erze post - covid

13:20-13:30 Barbara Głasek Oswoić niemożliwe - o nauczaniu ruchu przez Internet

13:30-13:40 Tomasz Hoffmann Nowe technologie w edukacji w okresie pandemii. Rozwój czy stagnacja relacji mistrz - uczeń

13:40-13:50 Ema Halavach Szkolnictwo wyższe w czasie i po pandemii oczami studentów białoruskich uczelni

Sekcja 2b
Edukacja po pandemii – perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego
moderatorzy:
dr hab. Melanie Ellis, prof. PŚ
dr hab. Przemysław Gębal, prof. PŚ
dr Grzegorz Wlaźlak

9:20-9:30 Joanna Garbulińska-Charchut Co po Covid-19 - czy stracony czas da się odzyskać?

9:30-9:40 Karolina Walczak-Człapińska, Katarzyna Okólska, Gabriela Dobińska Refleksje nad prakseologicznym wymiarem kształcenia akademickiego w formie online

9:40-9:50 Justyna Marchewka Zaburzona komunikacja. O konsekwencjach braku bezpośredniego kontaktu student - wykładowca, spotęgowanych brakiem sprzężenia zawrotnego

9:50-10:00 Agata Popławska Oczekiwania studentów wobec uczelni wyższej po pandemii

10:00-10:10 Monika Krezymon, Krystian Stróżewski Analiza statystyczna przygotowania przyszłego studenta w czasach pandemii SARS-Cov-2 (ujęcie ekonomiczne)

10:10-10:20 Viera Kurincová, Tomáš Turzák, Anna Klimentová Electronic media and online parent-school cooperation

10:20-10:30 Magdalena Barańska Kultura studiowania on-line

10:30-10:40 Ewa Tułodziecka Wytrzymałość i upór kategorie (nie)obecne w przestrzeniach oddziaływań edukacyjnych

10:40-10:50 Arkadiusz Kolka Bliźniaki przemysłowe jako efektywne narzędzia do realizacji zadań laboratoryjnych

10:50-11:00 Maciej Kaźmierczak Nauczanie metrologii wielkości geometrycznych w czasie pandemii – analiza możliwości i efektów kształcenia

11:00-11:10 Ewa Majewska Wpływ pandemii COVID-19 na przyszłe kształcenie studentów? Analiza badań ankietowych

11:10-11:20 Anna Surowiec Nauczanie zdalne - bariera czy szansa?

11:20-11:30 Jude V. Nixon The Code Breaker: Post-Pandemic Spaces in the European Academic Curriculum

11:30-11:50 Dyskusja

 

11:50-12:30 Przerwa

12:30-12:40 Rafał Cekiera Strategie adaptacyjne studentów i wykładowców do edukacji zdalnej podczas pandemii COVID-19

12:40-12:50 Daniel Mider Sztuka i nauka formułowania pytań w badaniach ilościowych. Nowa rzeczywistość, nowe wyzwania

12:50-13:00 Dominika Kuna Uczniowie - (nie) przyszli studenci. Problem rozmów kwalifikacyjnych oraz wpływ zmian rekrutacyjnych na rozwój uczelni wyższych w Polsce. Perspektywa akademicka w ujęciu komparatystycznym

13:00-13:10 Justyna Budzik Jak zobaczyć świat w obrazach (medialnych)? Edukacja dla kultury wizualnej w kształceniu humanistycznym

13:10-13:20 Jagoda Mikołajewska Nauczanie języka angielskiego po pandemii z perspektywy studentów filologii angielskiej jako przyszłych nauczycieli języka angielskiego oraz wykładowców akademickich

13:20-13:30 Przemysław Brzuszczak Prawne uwarunkowania kształcenia na odległość w szkołach Wyższych. Wybrane problemy

13:30-13:40 Ewelina Markowska Wpływ pandemii na edukację studentów

13:40-13:50 Aleksandra Walecka Nauczanie zdalne w czasie pandemii z perspektywy studentów kierunków medycznych - rzeczywistość i pomysły na przyszłość

 

13:50-14:20 Podsumowanie konferencji

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymują bezpłatny dostęp do elektronicznych wydań Miesięcznika Finansowego BANK, więcej informacji pod adresem konferencja.eib@polsl.pl

 

Projekt pn. „Międzynarodowe studia pedagogiczne” w ramach programu KATAMARAN - Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
Numer umowy o dofinansowanie: PPI/KAT/2019/1/00017/U/00001 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

(informacje organizacyjne - kody do spotkań konferencyjnych Zoom
zostały przesłane na indywidualne maile uczestników)

Sekretarze Konferencji: konferencja.eib@polsl.pl

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie