A A+ A++

Wyjazdy na studia zagraniczne
z Programem ERASMUS+

 

Kryteria kwalifikacji

System kwalifikacji na wyjazdy jest dwustopniowy, obejmuje:

 • kwalifikację wydziałową – przeprowadzaną przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną
 • kwalifikację centralną – podczas której aplikacje studentów zakwalifikowanych przez Wydziały oceniane są przez Sekcję Wymiany Międzynarodowej w Dziale Współpracy z Zagranicą.

Warunki kwalifikacji na wyjazd na studia

 • Wyjechać mogą czynni (bez zaległości w nauce i wpisów warunkowych) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • Student urlopowany nie może przystąpić do kwalifikacji;
 • Pod uwagę brana jest średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów, (tę informację uzyskasz w Biurze Obsługi Studenta – BOS);
 • Istotna jest dobra znajomość języka obcego, uznanego za język roboczy w ośrodku zagranicznym (zalecany jest poziom znajomości języka minimum B2);
 • Znajomość języka kraju docelowego jest dodatkowym atutem;
 • Warto wykazać się zaangażowaniem w działalność studencką, naukową lub ukierunkowaną na umiędzynarodowienie Instytutu / Uczelni;
 • Student może uczestniczyć w mobilności Programu Erasmus+ maksymalnie 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, niezależnie od formy mobilności (okresy pobytu na studiach i praktykach sumują się);
 • Wyjechać mogą wyłącznie studenci po 2 semestrze studiów pierwszego stopnia.

Terminy naboru kandydatów - kiedy aplikować?

 • Kwalifikacje zarówno na wyjazdy w semestrze zimowym, jak i letnim odbywają się na wiosnę roku poprzedzającego. Czy chcesz pojechać w październiku czy dopiero w marcu, na spotkanie udaj się w marcu poprzedzającym nowy rok akademicki.
 • Nabór wiosenny (w marcu) dotyczy wyjazdów na jeden semestr (zimowy lub letni) lub na cały nadchodzący rok akademicki.
 • Nabór jesienny (w październiku) dotyczy tylko wyjazdów w semestrze letnim.
 • W zależności od zainteresowania studentów oraz pozostającego w dyspozycji Politechniki Śląskiej budżetu stypendialnego Programu Erasmus+, możliwe będą:
  • przedłużenia pobytu z semestru zimowego do całego roku akademickiego,
  • ewentualne nabory uzupełniające.

Zasady finansowania

 • Finansowaniu stypendium Programu Erasmus+ podlega okres wyjazdu na studia:
  • wyjazd na 1 semestr – maksymalnie 5 miesięcy,
  • wyjazdy roczne – maksymalnie 10 miesięcy.
 • Stawki stypendialne uzależnione są od kraju docelowego wg przypisanej mu grupy, miesięcznie oscylują w granicach 450 – 620 EUR.
 • Studenci zakwalifikowani na wyjazd uprawnieni w chwili wyjazdu do pobierania stypendium socjalnego, otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe z budżetu programu PO WER-MOB.
 • Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani na wyjazd, również mają możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania.

Jak aplikować?

 • Wypełnij zgłoszenie ( załącznik nr 1) i przynieś ze sobą na spotkanie rekrutacyjne lub wyślij skan mailowo do Koordynatora – dr Anna Waligóra anna.waligora@polsl.pl
  • Informacje na temat średniej uzyskasz w BOS.
  • Deklarowana w ZGŁOSZENIU działalność na rzecz Instytutu / Uczelni powinna być udokumentowana.
 • Zaczekaj na wyniki Komisji Rekrutacyjnej i ogłoszenie listy zakwalifikowanych i listy rezerwowej.

Jak wybrać uniwersytet?

 • Zgłoś się do Koordynatora swojej specjalności, który pomoże Ci w wyborze uniwersytetu w taki sposób, aby jak najwięcej przedmiotów znalazło swoje odpowiedniki zagranicą.
 • W porozumieniu z Koordynatorem Wydziałowym wybierz uczelnię, na której chcesz i możesz studiować.

 

Uniwersytety partnerskie
Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją

 

Universite de Liege

Belgia

www.ulg.ac.be

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem

Czechy

www.ujep.cz

Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg

Niemcy

www.uni-halle.de

Universität Potsdam

Niemcy

www.uni-potsdam.de/de/

Universidad de Castilla-La Mancha

Hiszpania

www.uclm.es

Universidad de Leon

Hiszpania

www.unileon.es

Universidad de Murcia

Hiszpania

www.um.es

Universitat de Valencia

Hiszpania

www.uv.es

Universidade de Vigo

Hiszpania

www.uvigo.es

Universite d'Artois

Francja

www.univ-artois.fr

Universita degli Studi di Cagliari

Włochy

www.unica.it

Universita degli Studi di Parma

Włochy

www.unipr.it

Universita per Stranieri di Perugia

Włochy

www.unistrapg.it

Universita degli Studi della Basilicata

Włochy

www.unibas.it

Universita per Stranieri di Siena

Włochy

www.unistrasi.it

Polytechnic Institute of Braganca

Portugalia

www.ipb.pt

Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias

Portugalia

www.ulusofona.pt

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Rumunia

www.ulbsibiu.ro

Matej Bel University in Banska Bystrica

Słowacja

www.ff.umb.sk

Pavol Jozef Safarik University in Kosice

Słowacja

www.upjs.sk

 

A gdy uzyskasz informację o zakwalifikowaniu…

 • W celu prawidłowego dopełnienia wszystkich formalności związanych z wyjazdem w ramach Programu ERASMUS+ zapoznaj się z zasadami wyjazdów na stronie internetowej Sekcji Wymiany Międzynarodowej oraz uczelni zagranicznej, w której chcesz studiować (deadline, dokumenty, aplikacja online, inne).
 • Bądź w stałym kontakcie z osobą z Sekcji Wymiany Międzynarodowej, która prowadzi wyjazdy z Twojego Wydziału – dla naszego Instytutu takim opiekunem jest pani Katarzyna Czumak.
 • W wielu przypadkach aplikowanie na daną uczelnię odbywa się przy pomocy aplikacji on-line dostępnej na stronie uczelni partnerskiej. W związku z tym, odwiedź stronę internetową wybranej uczelni i zapoznaj się z informacjami na niej zawartymi oraz pobierz i wypełnij dokumenty aplikacyjne.
 • W przypadku gdy uczelnia nie posiada swoich formularzy, należy wypełnić dokumenty zamieszczone na stronie Biura Wymiany Akademickiej:
  http://www.polsl.pl/Jednostki/RD2 BWA/Strony/erasmusplus_dok.aspx
 • Niezbędne dokumenty należy złożyć w Sekcji Wymiany Międzynarodowej, ul. Akademicka 2A, pokój nr 48, budynek Wydziału Górnictwa i Geologii, na około 2 tygodnie przed tzw. deadline (terminem wyznaczonym przez uczelnię zagraniczną).
 • Pracownik Biura Wymiany odpowiedzialny za dany Wydział prześle Państwa nominację, a następnie dokumenty do uczelni partnerskiej.
 • Potwierdzenie przyjęcia student otrzymuje zazwyczaj w ciągu 4-6 tygodni od wysłania dokumentów, dlatego dopiero gdy druga strona podpisze dokumenty możesz być pewien, że zostałeś przyjęty.
 • Kolejnym krokiem będzie przygotowanie się do wyjazdu.
 • Po uzyskaniu informacji z Sekcji Wymiany Międzynarodowej, student przygotowuje następujące dokumenty:
 • Student Application Form – formularz aplikacyjny studenta.
 • Learning Agreement – LA, czyli program studiów zaplanowany do realizacji zagranicą.
  • LA musi zapewnić oczekiwane efekty uczenia się i punkty ECTS.
  • LA powinien obejmować 30 pkt. ECTS z przedmiotów kierunkowych w semestrze.
  • W przypadku braku możliwości realizacji wskazanej liczby punktów ECTS, próg dolny powinien wynosić 24 pkt. ECTS.
  • Program studiów LA nie powinien obejmować jedynie pracy dyplomowej.
 • Transcript of Records – wyciąg z indeksu.
 • Warto odwiedzić stronę Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej https://www.polsl.pl/Jednostki/RD2-BWA/Strony/witamy.aspx

Gdzie znajdują się na bieżąco aktualizowane informacje, w tym dokumenty wyjazdowe do pobrania.

Załączniki:
 Załącznik 01 Zgłoszenie wyjazdu

 

Do kontaktu serdecznie zaprasza:

Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+:

dr Anna Waligóra
Email: Anna.Waligora@polsl.pl

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie