A A+ A++

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
„Człowiek We Współczesnej Nauce”

 

 

INSTYTUT BADAŃ NAD EDUKACJĄ I KOMUNIKACJĄ 
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
ZAPRASZA

na cykliczne seminarium naukowe pt.:

 

CZŁOWIEK WE WSPÓŁCZESNEJ NAUCE

 

 

Nazwa cyklu nie jest przypadkowa, odwołuje się bowiem do publikacji
Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo
czyli materiałów z pierwszego ze spotkań Jana Pawła II z intelektualistami należącymi do wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku.

Pod tą szczytną nazwą proponujemy rozpoczęcie cyklu odbywających się regularnie co dwa miesiące, interdyscyplinarnych naukowych spotkań pracowników naukowo - dydaktycznych i studentów Politechniki Śląskiej łączących w sobie elementy wiedzy z nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych.

Cel seminariów stanowi w naszym zamyśle wzajemna inspiracja do interdyscyplinarnych poszukiwań naukowych, stworzenie płaszczyzny do podejmowania wspólnych projektów badawczych, a także wspólny udział w aplikowaniu o granty.

Seminaria odbywają się w auli Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej przy ul. Hutniczej 9-9A w godzinach 16.00 - 18.00.
Obecnie spotkania odbywają się w formuje on-line (Zoom.us).

Spotkania obejmują trzy, maksymalnie cztery dwudziestominutowe wystąpienia.
Po każdym z wystąpień przewidujemy możliwość zadawania pytań (ok. 10 minut).
Całość, zaplanowana łącznie na dwie godziny, jest podsumowana dyskusją.

Kierownictwo organizacyjne i merytoryczne - dr Jerzy Wolny

Oprawa graficzna i medialna - dr Paweł Wawrzała

 

-------------------------- 

 

Zgłoszenia do czynnego i biernego udziału w seminarium proszę kierować na adres:

Jerzy.Wolny@polsl.pl


W zgłoszeniu czynnego udziału proszę podać tytuł wystąpienia i krótki (pięciozdaniowy) opis planowanych do zaprezentowania treści.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów wystąpień na każde seminarium, a w przypadku dużego zainteresowania czynnym udziałem rozważymy możliwość zwiększenia częstotliwości spotkań.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, to będzie z pewnością dobra okazja, by się przekonać, że więcej nas łączy niż dzieli w dążeniu do poszukiwania odpowiedzi na pytania o sens i kierunek rozwoju współczesnej cywilizacji!

 

W imieniu organizatorów

Dr Jerzy Wolny

 

 

 >> Zapowiedź kolejnego seminarium

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie