A A+ A++

Regulations

Akty Prawne/Regulaminy

1

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

2.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

3.

Statut Politechniki Śląskiej - tekst ujednolicony na dzień 13 lipca 2020

4.

Regulamin Studiów (strona Centrum Obsługi Studiów)

5.

Regulamin egzaminu z Praktycznej Nauki Języka dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych część Iczęść II

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie