A A+ A++
Journal of Human Dignity and Wellbeing
(JOHDAW)
 

Journal of Human Dignity and Wellbeing

 

Półrocznik Journal of Human Dignity and Wellbeing jest międzynarodowym, naukowym, recenzowanym czasopismem. Jego celem jest prezentacja najważniejszych dokonań naukowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dotyczących godności, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju.  Obejmuje szerokie spektrum zagadnień z pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, teologii, filologii, aż po ekonomię, informatykę, czy prawo itd.

Czasopismo Journal of Human Dignity and Wellbeing w wersji elektronicznej (www.johdaw.com) i papierowej ukazuje się co pół roku. Zostało założone w 2016 roku. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. nadzw. dr hab. Izabela Bieńkowska. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele z ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, m.in. z Węgier, Austrii, Słowacji, Litwy, USA, Wenezueli, Argentyny, Turcji, Ukrainy, Czech.

W Czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje, studia przypadków, modelowe koncepty, doniesienia z badań. Nad wartością merytoryczną czasopisma czuwa międzynarodowy zespół, pochodzący z różnych ośrodków naukowych. Artykuły ukazują się wyłącznie w języku angielskim. Wszystkie przechodzą dwuetapową recenzję, z uwzględnieniem dobrej praktyki modelu „double-blind review proces”. Czasopismo spełnia standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla publikacji naukowych.

Journal of Human Dignity and Wellbeing jest wydawany przez:
Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej
oraz Wydawnictwo „Sciptum”.

Strona periodyku: www.johdaw.com

Facebook: www.facebook.com/dignityandwellbeing

 

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie