A A+ A++

Application forms

1.

Podanie uniwersalne

2.

Podanie o warunkową rejestrację na kolejny semestr

3.

Podanie o długoterminowy semestralny/roczny urlop na uzupełnienie zaległości w nauce

4.

Podanie o udzielenie urlopu losowego

5.

Podanie o udzielenie urlopu zdrowotnego

6.

Podanie o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (IOS)

Tabela (IOS)

7.

Podanie o zwrot opłaty za studia

8.

Podanie o rozłożenie czesnego na raty

9.

Podanie o zaliczenie awansem przedmiotów

10.

Podanie o przeniesienie

11.

Podanie o wznowienie studiów

12.

Podanie - rezygnacja ze studiów

13.

Podanie o przeniesienie na inną formę studiów

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie