A A+ A++

Działalność naukowa

Pracownicy Instytutu prowadzą interdyscyplinarne badania naukowe w dwóch konweniujących ze sobą obszarach tj.: szeroko pojętej edukacji i komunikacji.
Badania te wpisują się głównie w POB5 i po części w POB1, POB4 oraz POB2 i POB6 są prowadzone przy współpracy z akademickimi ośrodkami w kraju i za granicą (m.in.:)

 1. Universität Wien, Austria
 2. Universidad Ibn Zohr de Agadir, Maroko
 3. Universität Potsdam, Niemcy
 4. Salem State University, Massachusetts
 5. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
 6. National Distance Education University, Madrid
 7. Pedagogická fakulta-Masarykova univerzita v Brně
 8. Palacký University Olomouc
 9. Uniwersytet Karola w Pradze
 10. Hankuk University of Foreign Studies In Seoul, South Korea
 11. Dubnický technologický inštitut v Dubnicy nad Váhom, Slovakia

Prace pracowników Zakładu Pedagogiki obejmują następujące obszary badawcze:

 • społeczno-kulturowe i antropologiczne wyzwania Przemysłu 4.0; problemy społeczeństwa 5.0 (prof. dr hab. Andrzej Kiepas z zespołem)
 • metodologiczne podstawy badań trans-dyscyplinarnych projektowanych w paradygmatach: Przemysł 4.0 i Społeczeństwo 5.0; diagnoza zjawisk i procesów społecznych, kulturowych i edukacyjnych, stymulowanych mediami post-cyfrowymi w krajach Unii Europejskiej i krajach Azji Południowo-Wschodniej; wpływ przekazów medialnych na proces kształtowania postaw i świata wartości dzieci, młodzieży i osób dorosłych; wykorzystanie teorii kognitywistycznych i konektywistycznych w procesie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego, wspomaganego instrumentarium cyfrowym (prof. dr hab. Stanisław Juszczyk z zespołem)
 • przygotowanie nauczycieli do kreowania i funkcjonowania w społeczeństwie 5.0; wpływ cech osobowych oraz kompetencji na jakość realizowanych zadań zawodowych nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i akademickich (dr hab., prof. PŚ Beata Pituła z zespołem)
 • dysfunkcji o różnym podłożu determinujących funkcjonowanie i osiągnięcia uczniów i studentów; determinantów funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, w tym także osób zagrożonych i dotkniętych niedostosowaniem społecznym (dr hab., prof. PŚ Izabela Bieńkowska)
 • postęp społeczno-technologiczny, Przemysł 4.0. i praca 4.0; zastosowanie wyników badań do praktyki zarządzania zasobami ludzkimi (dr hab., prof. PŚ Małgorzata Dobrowolska z zespołem)

Prace pracowników Zakładu Lingwistyki Stosowanej obejmują następujące obszary badawcze:

 • kształcenie nauczycieli języków obcych, nauczanie międzykulturowe i kulturowe uwarunkowania kształcenia językowego; dydaktyka języków dla potrzeb zawodowych, nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w tle procesów migracji (prof. dr hab. Przemysław Gębal z zespołem)
 • procesy psycholingwistyczne zachodzące w umyśle podczas przyswajania i uczenia się języków drugich, trzecich i kolejnych oraz podczas komunikowania się przez osobę dwu- lub wielojęzyczną w każdym z jej języków; rozwój kognitywny dziecka dwu-/wielojęzycznego; dydaktyka języków nieojczystych: nauczanie i ocena; rozwijanie kompetencji interkulturowej na lekcjach języka obcego (dr hab., prof. PŚ Zofia Chłopek z zespołem)
 • proces uczenia się i nauczania języków obcych w szkole podstawowej; wczesne etapy nauki czytania w języku angielskim jako obcym; kształcenie i doskonalenie nauczycieli języka angielskiego; język angielski jako środek dydaktyczny [ang. English as a medium of instruction] w szkolnictwie wyższym (dr hab., prof. PŚ Melanie Ellis z zespołem)
 • język specjalistyczny; analizę dyskursu, rejestru i gatunku; pragmatykę i translatorykę (dr hab., prof. PŚ Piotr Mamet z zespołem)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie