A A+ A++

Ankietyzacja

Obecnie nie ma żadnych głosowań (ankiet do wypełnienia)

Zasady ankietyzacji w Politechnice Śląskiej

Ankietyzacja jest prowadzona zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 lutego 2019 w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Politechniki Śląskiej.

Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności, anonimowości oraz jawności wyników.

Tryb ankietowania:

Ankietowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę

https://platforma.polsl.pl/ankieta/

Studenci dostają anonimowe kody dostępu (żetony), które rozdzielają przedstawiciele grup (zwykle starosta każdej grupy).

 

Wyniki ankietyzacji z lat poprzednich

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2020-2021 semestr letni

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2020-2021 semestr zimowy

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2019-2020 semestr letni

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2019-2020 semestr zimowy

 

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
(poprzednia nazwa Instytutu)

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2018-2019 semestr letni

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2018-2019 semestr zimowy

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2017-2018 semestr letni

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2017-2018 semestr zimowy

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2016-2017 semestr letni

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2016-2017 semestr zimowy

 

Kolegium Pedagogiczne 

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2015-2016 semestr letni

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2015-2016 semestr zimowy

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2014-2015 semestr letni

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2014-2015 semestr zimowy

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2013-2014 semestr letni

Sprawozdanie z ankietyzacji za 2013-2014 semestr zimowy

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie