A A+ A++
photo
Autor: Paweł Wawrzała Publikacja: 24.02.2022 Aktualizacja: 24.02.2022

Komunikat w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od 1 marca 2022 roku

„Uprzejmie przypominam, że zarządzenie nr 26/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia od 21 stycznia 2022 roku obowiązuje do dnia 28 lutego 2022 roku, a tym samym od 1 marca 2022 roku ponownie obowiązują zasady organizacji kształcenia określone w zarządzeniu nr 167/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia od 1 października 2021 roku (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 787, z późn. zm.). Oznacza to, że od 1 marca kształcenie na Politechnice Śląskiej jest prowadzone co do zasady w formie kontaktowej, a w określonych przypadkach wskazanych w tym zarządzeniu – w formie hybrydowej albo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasady realizacji zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa zarządzenie nr 200/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2020 roku (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 901). 

Jednocześnie przypominam, że kształcenie w formie kontaktowej jest niezmiennie prowadzone z zachowaniem wytycznych Rektora, opracowanych na podstawie obowiązujących przepisów sanitarnych, z uwzględnieniem decyzji i zaleceń wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne służby i organy państwowe realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego, a także z uwzględnieniem zaleceń wydanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Również z dniem 1 marca 2022 roku zostaje przywrócone m.in. stacjonarna praca pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, codzienne dostarczanie i odbieranie poczty wewnętrznej. Powyższe zasady w szczegółach określa zarządzenie nr 45/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w związku  wystąpieniem epidemii (Monitor Prawny PŚ z 2022 r. poz. 118).

Proszę wszystkich członków wspólnoty Uczelni by powrót w mury Politechniki odbył się z zachowaniem wszystkich zasad i zaleceń dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Rektor PŚ: A. Mężyk”

 

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

"Jestem OK dla UA" - relacja z Dnia Dziecka

Paweł Wawrzała
2022-06-08 09:49:06
2022-06-08 09:58:41
08.06.2022
photo

Nasi goście z Uniwersytetu Karlova z Pragi

Paweł Wawrzała
2022-06-02 10:56:26
2022-06-02 11:05:17
02.06.2022
photo

Informacja dla dyplomantów

Paweł Wawrzała
2022-06-02 10:44:45
2022-06-02 10:53:25
02.06.2022
photo

Nowy wymiar pomocy dydaktycznej

Paweł Wawrzała
2022-05-27 13:15:45
2022-05-30 14:15:43
27.05.2022
1 z 135

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie