A A+ A++
photo
Autor: Paweł Wawrzała Publikacja: 21.01.2022 Aktualizacja: 21.01.2022

Zdalne nauczanie i praca rotacyjna w Politechnice Śląskiej

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podpisał zarządzenia w sprawie organizacji kształcenia od 21 stycznia oraz zasad funkcjonowania Uczelni. Wszelkie formy kształcenia na Uczelni prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 21 stycznia 2022 roku od godziny 15:00 do 28 lutego 2022 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne formy kształcenia) prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kształcenie ma się odbywać zgodnie z ustalonym planem zajęć oraz podziałem studentów i doktorantów na grupy zajęciowe, przy użyciu narzędzi komunikacji synchronicznej, tj. Microsoft Teams lub Zoom.

Dopuszcza się prowadzenie w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Egzaminy dyplomowe przeprowadzane mają być w formie kontaktowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za zgodą Rektora na wniosek prodziekana ds. kształcenia/z-cy dyrektora ds. kształcenia.

W okresie od 24 stycznia 2022 roku do 28 lutego 2022 roku wprowadza się w jednostkach/ komórkach organizacyjnych rotacyjny system pracy zdalnej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, który minimalizowałby ich wspólne przebywanie w pomieszczeniach służbowych. W tym celu kierownicy komórek/jednostek organizacyjnych opracują harmonogramy naprzemiennej pracy stacjonarnej i pracy zdalnej dla podległych pracowników, z zapewnieniem prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania jednostki/komórki organizacyjnej. W przypadku gdy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi nie mają możliwości wykonywania pracy zdalnej, świadczą ją w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Nowy wymiar pomocy dydaktycznej

Paweł Wawrzała
2022-05-27 13:15:45
2022-05-27 20:13:15
27.05.2022
photo

19.05.2022 - godziny dziekańskie!

Paweł Wawrzała
2022-05-17 13:40:26
2022-05-17 13:45:53
17.05.2022
photo

Umowa partnerska z National University of Distance Education (UNED)

Paweł Wawrzała
2022-05-11 14:26:52
2022-05-11 14:30:07
11.05.2022
photo

Strony informacyjne akcji "Jestem OK dla UA"

Paweł Wawrzała
2022-05-02 21:03:00
2022-05-02 21:07:47
02.05.2022
1 z 134

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie