A A+ A++
photo
Autor: Paweł Wawrzała Publikacja: 08.11.2021 Aktualizacja: 08.11.2021

POLPROF - Doskonalenie kompetencji językowych, kulturowych i dydaktycznych ukraińskich nauczycieli języka polskiego jako obcego

Miło nam poinformować, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpatrzyła pozytywnie wniosek projektowy pt.:
POLPROF. Doskonalenie kompetencji językowych, kulturowych i dydaktycznych ukraińskich nauczycieli języka polskiego jako obcego.
Kierownikowi projektu, prof. dr. hab. Przemysławowi Gębalowi i całemu międzynarodowemu Zespołowi serdecznie gratulujemy!

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do praktyki edukacyjnej systemu doskonalenia zawodowego ukraińskich nauczycieli języka polskiego jako obcego. Oparta na współczesnych modelach kształcenia nauczycieli języków koncepcja obejmuje działania związane z doskonaleniem językowym, kulturowym oraz warsztatem dydaktyczno-metodycznym. W swoim wymiarze pedeutologicznym uwzględnia humanistyczny i emancypacyjno-krytyczny schemat rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli, którego zasadniczym celem staje się podniesienie kompetencji zawodowych z jednoczesną pracą nad świadomością wartości owych kwalifikacji i ich wpływu na dalszy rozwój zawodowy beneficjentów projektu. U podłoża konstruowanej w ramach projektu ścieżki edukacyjnej leżą wyniki badań potrzeb pedeutologicznych, zweryfikowanych empirycznie przed podjęciem prac koncepcyjnych. 

W ramach prac projektowych zakłada się realizację takich działań, jak: 

  • weryfikacja konkretnych potrzeb pedeutologicznych czynnych zawodowo nauczycieli języka polskiego w Ukrainie z wykorzystaniem narzędzi badawczych o charakterze ilościowym;
  • analiza jakościowa realizowanych programów kształcenia nauczycieli języka polskiego na ukraińskich uczelniach oraz programów doskonalenia zawodowego oferowanych czynnym zawodowo polonistom;
  • opracowanie koncepcji doskonalenia językowego i dydaktycznego dla czynnych zawodowo nauczycieli, obejmujące także moduł o charakterze kulturowym i zajęcia wypracowujące strategie wspierające promocję nauczania polszczyzny w Ukrainie – kształcenie multiplikatorów, których zadaniem będzie prowadzenie szkoleń w poszczególnych regionach Ukrainy;
  • rekrutacja kandydatów i przeprowadzenie doskonalenia zawodowego.

Innowacyjność działań projektowych polega na wdrożeniu po raz pierwszy profesjonalnej, zweryfikowanej empirycznie ścieżki doskonalenia zawodowego nauczających polszczyzny jako języka obcego za granicą. Uczestniczącym w projekcie nauczającym zaoferowana zostanie nie tylko wiedza merytoryczna, wpływająca bezpośrednio na podnoszenie kompetencji językowych, kulturowych (także międzykulturowych) i dydaktycznych, ale również ścieżka o charakterze psychoedukacyjnym w celu wspierania rozwoju osobistego. Realizowana w postaci autonomicznego modułu zajęć, uzupełniona zostanie o szereg indywidualnych sesji tutorskich, prowadzonych w oparciu o założenia tutoringu rozwojowego.

 

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Zmarł dr Jerzy Wolny

Paweł Wawrzała
2021-12-29 03:32:25
2021-12-29 03:35:37
29.12.2021
photo

Nowy numer kwartalnika „Kultura i Edukacja”

Paweł Wawrzała
2021-12-22 21:54:19
2021-12-22 22:23:14
22.12.2021
photo

Zdany tryb nauczania

Paweł Wawrzała
2021-12-14 13:27:14
2021-12-14 14:53:23
14.12.2021
photo

Relacje naszych studentek z Erasmus+

Paweł Wawrzała
2021-12-05 19:21:57
2021-12-05 19:32:40
05.12.2021
1 z 130

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie