A A+ A++

Studia II stopnia

Przedmioty wspólne

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych w medycynie. Poruszane zagadnienia dotyczą możliwości przewodowej bądź bezprzewodowej transmisji danych medycznych, gromadzenia tych danych oraz organizacji dostępu do nich (z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa). Istotnymi z medycznego puntu widzenia danymi są dane administracyjne lub dane dotyczące pacjenta, utożsamiane z kartą pacjenta, względnie z wynikami badań, historią choroby itp. Ponadto tematem zajęć są wybrane technologie informatyczne stosowane w medycynie.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami modelowania odniesionymi do systemów biologicznych. Przedstawia się modelowanie matematyczne rozrostu guza nowotworowego oraz modele kwadrupolowe działania układu bodźcoprzewodzącego serca.

Introduction to modern methods of in vitro cell and tissue cultures as well as the basic techniques used in genetic engineering

sdr

Przedmioty specjalnościowe

Zapoznanie się z metodami zbierania, przechowywania oraz analizy danych biologicznych przy wykorzystaniu narzędzi bioinformatycznych.

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z metodami zbierania, przechowywania oraz analizy danych biologicznych przy wykorzystaniu narzędzi bioinformatycznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawowymi elementami, układami i systemami biosensorycznymi pod kątem wykorzystania ich w Inżynierii Biomedycznej

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi urządzeń diagnostyki elektrograficznej, zapoznanie ze szczegółami dotyczącymi urządzeń rejestrujących oraz przetwarzania sygnałów uzyskanych w wyniku tych technik.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami projektowaniaurządzeń elektrycznych do zastosowania w medycynie, pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego, wymogównormatywnych i certyfikacji urządzenia jako wyrobu medycznego.

Celem przedmiotu jest przedstawienie

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi urządzeń diagnostyki elektrograficznej, zapoznanie ze szczegółami dotyczącymi urządzeń rejestrujących oraz przetwarzania sygnałów uzyskanych w wyniku tych technik.

Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy studentów oraz specyficzne informacje dotyczące przetwarzania sygnałów biomedycznych. Prezentowane są zagadnienia uzupełniające wiedzę podstawową o analizę cepstralną, widma wyższych rzędów wraz z przełożeniem implementacyjnym.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi urządzeniami, aparaturą oraz narzędziami chirurgicznymi, a także systemami intensywnej opieki medycznej. Student powinien zdobyć wiedzę umożliwiającej rozumienie zasad funkcjonowania urządzeń monitorujących i wspomagających czynności narządów w warunkach sali operacyjnej i nadzorze pooperacyjnym.

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawowymi metodami i technikami uczenia maszynowego i ich zastosowaniami.

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawowymi metodami inteligencji obliczeniowej oraz ich zastosowaniami.

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstaw teoretycznych i praktycznych projektowania systemów nawigacji obrazowej wykorzystywanej w diagnostyce i terapii.

Celem przedmiotu jest poznanie struktury, algorytmów i technik programowania systemów wbudowanych z wykorzystaniem różnych platform sprzętowych i programowych.

Celem przedmiotu jest poznanie metod efektywnej analizy danych za pomocą narzędzi statystycznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania języka programowania Python, środowiska oraz technologii z nim związanych w inżynierii biomedycznej. Poruszana tematyka obejmuje zagadnienia: narzędzi (w tym środowisk programistycznych) do programowania w języku Python, techniki programowania i projektowania oprogramowania.

Przedmioty obieralne

Celem przedmiotu jest z możliwościami zabezpieczenia danych
medycznych w oparciu o narzędzia kryptograficzne.
Dodatkowo zajęcia obejmują tematy związane z wykonaniem projektu bazy danych z elementami zabezpieczenia i
autoryzacji dostępu.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie