A A+ A++

Obszary badawcze

Czym się zajmujemy?

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych

Prowadzimy badania nad przetwarzaniem sygnałów biomedycznych jako elementem diagnostyki medycznej w bruksizmie, zaburzeniach rytmu pracy serca, zaburzeniach rytmu pracy żołądka i innych schorzeniach. Wykorzystujemy sygnały elektrokardiograficzne (EKG), elektromiograficzne (EMG), elektrogastrograficzne (EGG), sygnał zmienności rytmu pracy serca (HRV), sejsmokardiogramy (SKG), żyrokardiogramy (ŻKG) lub inne. Wykorzystujemy analizę składowych niezależnych (ICA), metody inteligencji obliczeniowej takie jak sztuczne sieci neuronowe czy klasyfikacja SVM oraz analiza falkowa.

Bioinformatyka

Zajmujemy się również analizą danych biologicznych przy zastosowaniu metod bioinformatycznych. Badania skupiają się na wysokoprzepustowych analizach danych genomicznych, otrzymanych za pomocą technologii mikromacierzy DNA, oraz proteomicznych pochodzących m.in. ze spektrometrii mas i chromatografii. Prowadzimy również badania w oparciu o sekwencje nukleotydowe i aminokwasowe, takie jak dopasowanie sekwencji, analiza danych z sekwencjonowania DNA, a także analiza sekwencji z zastosowaniem narzędzi cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Przeprowadzamy również symulacje z zakresu biologii oraz biochemii, a także modelowanie matematyczne struktur i procesów biologicznych i biochemicznych. Wspieramy również projektowanie nowych leków poprzez poszukiwanie matematycznych modeli opisujących wpływ struktury badanego związku chemicznego na jego aktywność biologiczną (przeciwbakteryjną, przeciwgrzybiczną, przeciwnowotworową) z wykorzystaniem metod in silico.

Materiały biomorficzne

Prowadzimy badania w dziedzinie technologii otrzymywania ekologicznych, biomorficznych materiałów kompozytowych typu węgiel/węgiel i węgiel/polimer oraz charakteryzacji ich właściwości fizykochemicznych. Surowce na nośniki kompozytów pochodzą ze źródeł odnawialnych, a wypełniaczami są biozgodne, nietoksyczne, biodegradowalne polimery pochodzenia naturalnego. Uzyskane materiały mogą znaleźć zastosowanie w procesach adsorpcji substancji szkodliwych oraz do budowy biosensorów.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie