A A+ A++

Laboratorium Materiałów Biomorficznych

Laboratorium zawiera część technologiczną pozwalającą na wytwarzanie porowatych materiałów węglowych i węglowo-polimerowych oraz część pomiarową dla określenia właściwości otrzymanych materiałów.

 Część technologiczna składa się z następujących aparatów:

·  Infiltrator próżniowy CitoVac firmy Struers (Niemcy)
· Poziomy piec rurowy 1500°C; typ PRC 75/150 WM firmy CZYLOK (Polska)
·  Piec muflowy; typ FCF 7 SHM firmy CZYLOK (Polska)
·  Dezintegrator ultradźwiękowy Sonics Vibra-Cell VC-505 (500W) firmy SONICS (USA)
·  Waga analityczna, suszarka próżniowa.

 

Właściwości porowate, tzn. powierzchnię właściwą, rozkład porów, gęstość rzeczywistą oraz właściwości sprężyste, a także rozkład termiczny otrzymanych materiałów można określić za pomocą takich aparatów, jak:

·  Analizator Autosorb iQ firmy Quantachrome Instruments (USA)
·  Automatyczny piknometr gazowy Ultrapycnometer 1000  firmy Quantachrome Instruments (USA)
·  Cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy DIO1000 LF firmy Starmans (Czeska Republika)
·  Termowaga TG-DTA 7300 SII firmy Exstar  (Holandia).

Część technologiczna

Część pomiarowa

Laboratorium Automatyki i Robotyki

Projektowanie i symulacje układów automatyki w środowisku MATLAB.

Laboratorium Bioinformatyki

W laboratorium są prowadzone badania nad wykorzystaniem metod przetwarzania sygnałów w badaniach białek oraz badania białek in silico.

Laboratorium Bioniki

Laboratorium bioniki zajmuje się modelowaniem struktur i procesów biologicznych za pomocą aparatu matematycznego.

Modelowanie układu krążenia

Modelowanie przepływu krwi aortalnej oraz określenie ciśnienia krwi w aorcie na podstawie dwuelementowego modelu Windkessel.
Modele Windkessel są wykorzystywane do opisu obciążenia przenoszonego przez serce podczas pompowania krwi w układzie tętniczym. Modele te opisują zależność pomiędzy przepływem krwi a ciśnieniem krwi w aorcie lub tętnicy płucnej.

Modelowanie interakcji glukoza - insulina

Dynamiką wzajemnego oddziaływania glukozy i insuliny dla osoby zdrowej, z cukrzycą typu I oraz cukrzycą typu II na podstawie modelu Osowskiego, który opisuje procesy zachodzące pomiędzy glukozą i insuliną przed i po spożyciu posiłku.

Budowa systemów biologicznych

Badanie aktywności elektrycznej systemów biologicznych

Laboratorium Systemów Mikroprocesorowych

Systemy uruchomieniowe mikroprocesorów i mikrokontrolerów różnych rodzin, dla projektowania systemów mikroprocesorowych i wbudowanych, również z modułami komunikacyjnymi pozwalającymi projektować i testować tele-układy.

Komputery jednopłytkowe

Zestawy do szybkiego prototypowania

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych

Laboratorium zajmuje się badaniem metod przetwarzania sygnałów biomedycznych, projektowaniem i zastosowaniami filtrów z wykorzystaniem narzędzi środowiska MATLAB.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie