A A+ A++

Przewodniczący
Prof. dr. hab. inż. Franciszek PLEWA
– Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

Wiceprzewodniczący:
Dr Jacek KORSKI
Doradca Zarządu, FAMUR S.A.
Dr inż. Zygmunt ŁUKASZCZYK
Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku
Mgr inż. Grażyna KOHUT
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku

Prodziekani Wydziału:
Dr hab. inż. Krzysztof FILIPOWICZ
Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym p.o.
– Kierownika Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa
Dr hab. inż. Marek POZZI, prof. nzw. w Pol. Śl.
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
Kierownik Katedry Geologii Stosowanej
Dr hab. inż. Małgorzata LABUS
– Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
Dr inż. Sergiusz BORON
– Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Kierownicy Jednostek wewnętrznych Wydziału:
Dr hab. inż. Joachim PIELOT, prof. nzw. w Pol. Śl.
– Kierownik Katedry Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej
dr. hab. inż. Piotr BAŃKA, prof. nzw. w Pol. Śl.
– Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa
dr. hab. inż. Stanisław DUŻY, prof. nzw. w Pol. Śl.
Kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni
Prof. dr. hab. inż. Jan PALARSKI
– Zastępca Dyrektora Instytutu Eksploatacji Złóż

Przedstawiciele przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych:
Mgr inż. Tomasz BIAŁOŻYT
– Prezes Zarządu Dyrektor Przedsiębiorstwa Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.
Mgr inż. Piotr BOJARSKI
– Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.
Mgr inż. Tomasz CUDNY
Katowicki Holding Węglowy S.A.
Bogdan FISZER
Prezes Zarządu Conbelts Group S.A.
Mgr Tomasz GAWLIK
– Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK
Dyrektor Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Dr inż. Piotr KASZA
Kierownik Zakładu Stymulacji Wydobycia Węglowodorów, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Mgr inż. Sławomir OBIDZIŃSKI
– Prezes Zarządu Węglokoksu S.A.
Mgr inż. Janusz OLSZOWSKI
– Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
Prof. dr hab. inż. Stanisław PRUSEK
– Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa
Krzysztof ROGALA
– Wiceprezes Geodezyjna Izba Gospodarcza
Prof. dr hab. Stanisław SPECZIK
– Dyrektor Generalny MIEDZI COPPER CORPORATION
Mgr Piotr USZOK
Prezes Zarządu Silesia Nova Sp. z o.o.
Mgr inż. Piotr WOJTACHA
– Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego
Mgr inż. Andrzej ŻYLAK
– Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Przedstawiciele stowarzyszeń:
Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
Alicja KULKA
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Zarząd Oddziału Katowice
Mgr inż. Marek USZKO
Prezes Oddziału Wydziału Górnictwa i Geologii Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej

Przedstawiciele Władz państwowych i samorządowych:
Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ
– Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Mgr Piotr KUCZERA
– Prezydent Miasta Rybnik
Mgr Bernard BEDNORZ
– Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Przedstawiciele szkół średnich:
Mgr inż. Grażyna GAWOL
– Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:
Inż. Olga POTYRA
– Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie