A A+ A++

ŚCIEŻKA DYPLOMOWANIA: REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

KIERUNEK: GEOINŻYNIERIA I EKSPLOATACJA SUROWCÓW

rekultywacja 1.pnglaboratorium.pngrekultywacja 2.png

Ścieżka realizowana jest przy współpracy z Wydziałami: Architektury, Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Organizacji i Zarządzania. Kształcenie przez pierwsze cztery semestry I stopnia studiów obejmuje wspólne treści programowe. Na piątym semestrze następuje wybór ścieżki dyplomowania.

Studia I stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Po ukończeniu studiów można kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich).

Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się przekształcaniem terenów i obiektów poprzemysłowych w celu nadania im nowych wartości użytkowych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przywracania terenów poprzemysłowych do stanu pierwotnego i ich zagospodarowania zgodnego z najnowszymi międzynarodowymi trendami,
 • rozpoznawania i zwalczania zagrożeń związanych z wpływem działalności przemysłowej na środowisko,
 • zabezpieczania i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, w tym zabytkowych,
 • posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi i specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym,
 • sporządzania projektów rewitalizacyjnych i zarządzania nimi,
 • podstawowe treści z zakresu architektury i budownictwa w zakresie rekultywacji,
 • zarządzania projektami rekultywacyjnymi,
 • procedur formalno-prawnych w projektowaniu i realizacji inwestycji.

 Znajdziesz pracę w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się rewitalizacją terenów i obiektów poprzemysłowych,
 • firmach działających w zakresie inżynierii środowiska, budownictwa lądowego i podziemnego oraz zagospodarowania odpadów,
 • agencjach rozwoju przemysłu i firmach konsultingowych,
 • biurach projektowych i instytucjach naukowo-badawczych,
 • jednostkach administracji publicznej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie