A A+ A++

Rada Dziekańska

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Skład Rady Dziekańskiej
Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa
i Automatyki Przemysłowej:

 1. prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa,  
  Dziekan Wydziału,
 2. dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz, prof. PŚ
  Prodziekan ds. Infrastruktury i Organizacji,
  Kierownik Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa (RG2),
 3. dr hab. inż. Iwona Jonczy, prof. PŚ
  Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju,
 4. dr hab. inż. Małgorzata Wyganowska, prof. PŚ
  Prodziekan ds. Kształcenia,
 5. dr hab. inż. Joachim Pielot, prof. PŚ
  Kierownik Katedry Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej (RG1),
 6. dr hab. inż. Piotr Bańka, prof. PŚ
  Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa (RG3),
 7. dr hab. inż.Roman Ścigała, prof. PŚ
  p.o. Kierownik Katedry Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego (RG4),
 8. dr hab. inż. Ryszard Mielimąka, prof. PŚ 
  Kierownik Katedry Eksploatacji Złóż (RG5),
 9. dr hab. inż. Rafał Morga, prof. PŚ
  Kierownik Katedry Geologii Stosowanej (RG6),
 10. mgr inż. Paweł Ziob
  Dyrektor Administracyjny Wydziału,
 11. mgr inż. Krzysztof Kuliński – doktorant,
 12. inż. Patryk Jaworski
  Przewodniczący Samorządu Studenckiego,
 13. prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Dr h.c.
  Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska,
 14. dr inż. Henryk Stabla
  Prezes Carboautomatyka S.A.,
 15. dr inż. Artur Dyczko, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN Kraków

  Osoby zapraszane:
 16. dr inż. Mariusz Kuczaj
  przedstawiciel ZNP
 17. dr inż. Jacek Nowak
  przedstawiciel NSZZ “Solidarność”

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie