A A+ A++
logo fundacja gig

FUNDACJA DLA

WYDZIAŁU GÓRNICTWA, INŻYNIERII   BEZPIECZEŃSTWA i AUTOMATYKI   PRZEMYSŁOWEJ

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2

tel. +48 (32) 237-11-91; fax: +48 (32) 237-18-19;  e-mail: fundacjawgig@polsl.pl

REGON: 366787120   NIP: 6312668917  KRS: 0000668313

ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku: 58 1050 1298 1000 0090 8015 4447

RADA FUNDACJI:

 1. Przewodniczący Rady: Dziekan prof. dr hab. inż. Franciszek PLEWA
 2. Wiceprzewodniczący Rady: Dr hab. inż. Krzysztof FILIPOWICZ, prof. PŚ
 3. Sekretarz Rady: Dr hab. inż. Marcin LUTYŃSKI, prof. PŚ
 4. Członek Rady: Dr hab. Krzysztof LABUS, prof. PŚ
 5. Członek Rady: Dr hab. inż. Henryk KLETA, prof. PŚ

ZARZĄD FUNDACJI:

 1. Prezes Zarządu: Dr inż. Marcin POPCZYK
 2. V-ce prezes Zarządu: Dr inż. Piotr PIERZYNA
 3. V-ce prezes Zarządu: Dr Zygmunt ŁUKASZCZYK
 4. Skarbnik Zarządu: Dr Marta MATYJASZEK
 5. Członek Zarządu: Dr hab. inż. Piotr BAŃKA, prof. PŚ
 6. Członek Zarządu: Mgr inż. Adrian WAWRZYNIAK

 

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOSCI  FUNDACJI za ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOSCI  FUNDACJI za ROK 2018

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOSCI  FUNDACJI za ROK 2019

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI za ROK 2020

SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI za ROK 2021

Zgodnie z § 23 Statutu Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków na realizację swych celów statutowych.

Zakres działalności wiodącej Fundacji:

 1. Wydawanie książek;
 2. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 3. Pozostała działalność wydawnicza;
 4. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 5. Pozostałe badania i analizy techniczne;
 6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
 7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 8. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 9. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; promowanie wyników badań własnych Politechniki Śląskiej, w szczególności Wydziału oraz badań prowadzonych w innych ośrodkach naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych poprzez środki masowego przekazu, w tym Internet; organizowanie i finansowanie pobytu w Polsce wybitnym naukowcom celem prowadzenia wykładów oraz badań naukowych;
 10. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 11. Działalność wspomagająca edukację; organizowanie warsztatów kreujących postawy i wiedzę o przedsiębiorczości wśród studentów.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie