A A+ A++

Współpraca z otoczeniem biznesowym

Mając na uwadze Misję i Wizję Uczelni, określone w Strategii Politechniki Śląskiej oraz wychodząc naprzeciw społecznemu i gospodarczemu zapotrzebowaniu łączenia nauki z przemysłem i otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej nawiązuje współpracę w szeroko rozumianym obszarze badawczym, utylitarnym, edukacyjnym i społecznym z licznymi podmiotami zewnętrznymi, instytucjami społecznymi i edukacyjnymi.

photo

Pozwala to na ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności Pracowników Wydziału oraz daje możliwość przekazywania najnowszej wiedzy interesariuszom zewnętrznym.

Zawarte umowy o współpracy Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej z podmiotami zewnętrznymi obejmują m.in.:

  • prowadzenie i realizację wspólnych programów, projektów, przedsięwzięć rozwojowych oraz prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych o charakterze europejskim i krajowym,
  • uzgadnianie  i kreowanie tematów prac badawczych i rozwojowych,
  • wspólne występowanie i promocję rozwiązań, będących efektem współpracy stron porozumienia podczas krajowych i zagranicznych targów, wystaw, giełd, konferencji, sympozjów i innych imprez o charakterze prezentacyjnym,
  • wzajemne propagowanie informacji o uprawnieniach, zadaniach i możliwościach działania stron porozumienia,
  • współdziałanie dotyczące zatrudniania absolwentów i organizacji praktyk studenckich.
  • wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania wiedzą ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju kompetencji.

Zapraszamy wszystkich Interesariuszy Zewnętrznych do nawiązania współpracy z Wydziałem Górnictwa. Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie