A A+ A++
photo
Autor: Katarzyna Tobór-Osadnik Publikacja: 21.01.2022 Aktualizacja: 23.01.2022

21.01.2022 do 28.02.2022 zajęcia zdalne - Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej

W dniu 21.01.2022 Rektor Politechniki Śląskiej wydał Zarządzenie o trybie prowadzenia zajęć w terminie 21.01.2022 do 28.02.2022 - pełny tekst Zarządzenia nr 26/2022 

Wybrane punkty mają brzmienie:

§ 1
1. W okresie od 21 stycznia od godziny 15:00 do 28 lutego 2022 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice
Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz
inne formy kształcenia) prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

(...)

3. Zobowiązuje się, aby kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o którym mowa
w ust. 1, odbywało się z zachowaniem synchronicznej interakcji zgodnie z ustalonym planem zajęć oraz
podziałem studentów i doktorantów na grupy zajęciowe, przy użyciu narzędzi komunikacji synchronicznej,
tj. Microsoft Teams lub Zoom. Możliwe jest odrabianie zajęć w trybie asynchronicznym w przypadku
usprawiedliwionej nieobecności studenta, doktoranta lub prowadzącego zajęcia.

4. Dopuszcza się prowadzenie w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej
i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach
przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności
studenckich kół naukowych na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

5. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się w formie kontaktowej.(...)

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Szkoła Letnia DAAD - nabór

Katarzyna Tobór-Osadnik
2022-05-19 23:12:34
2022-05-19 23:22:34
19.05.2022
photo

Zmarł inż. Janusz Szczerbiński

Katarzyna Tobór-Osadnik
2022-05-19 13:47:40
2022-05-19 13:55:54
19.05.2022
photo

Mamy mistrzów w Dniu Sportu 18.05.2022

Katarzyna Tobór-Osadnik
2022-05-19 08:50:23
2022-05-19 09:07:06
19.05.2022
photo

Godziny dziekańskie 19 maja i 21 maja 2022

Katarzyna Tobór-Osadnik
2022-05-18 10:57:38
2022-05-18 11:06:41
18.05.2022
1 z 63

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie
09.03

Spotkanie otwierające projekt

08.03

Workshop No. 2 Visegrad Fund

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie