A A+ A++

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej można było złożyć w postaci papierowej do 15 października 2023 r. Zwiększenie stypendium mogą otrzymywać wyłącznie uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich. O zwiększenie stypendium doktoranckiego nie mogą ubiegać się doktoranci Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie