A A+ A++

Terminy składania wniosków

STYPENDIUM SOCJALNE

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego można złożyć od 1. do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym roku akademickim. Przykładowo, student ubiegający się o przyznanie stypendium od października powinien złożyć wniosek do 5 października. W przypadku złożenia wniosku po tej dacie, stypendium będzie mogło zostać przyznane dopiero od listopada.

Prosimy, aby z wyprzedzeniem przygotować dokumenty potwierdzające sytuację materialną (w szczególności zaświadczenia z Urzędu Skarbowego).

STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami można złożyć od 25. dnia każdego poprzedniego miesiąca do 5. dnia każdego miesiąca od którego stypendium ma być wypłacone. Przykładowo, student ubiegający się o przyznanie stypendium od października powinien złożyć wniosek w terminie od 25 września do 5 października. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, stypendium będzie mogło zostać przyznane dopiero od listopada.

Otrzymywanie stypendium nie wyklucza możliwości korzystania z wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

ZAPOMOGA

Wniosek o przyznanie zapomogi można złożyć od 1. do 5. dnia każdego miesiąca. Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Zapomogę można otrzymać nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi dwa i więcej razy na to samo zdarzenie powodujące przejściową trudną sytuację życiową.

STYPENDIUM REKTORA

O przyznanie stypendium rektora:

·         na semestr zimowy – można wnioskować od 1 do 20 października,
·         na semestr letni – można wnioskować od 1 do 5 marca.

TERMINY WYPŁAT

Stypendium socjalne oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnościami są przyznawane na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 9 miesięcy od października do czerwca.

Stypendium rektora jest przyznawane na semestr. Stypendium to jest wypłacane:

  • w semestrze zimowym – do 5 miesięcy od października do lutego,
  • w semestrze letnim – do 4 miesięcy od marca do czerwca.

Harmonogram wypłat świadczeń w roku akademickim 2020/2021

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie