A A+ A++

Projekty PBL

Prowadzący projekt: dr inż. Magdalena Kowalska

Temat projektu: Opracowanie programu do analizy danych pomiarowych uzyskanych w badaniu bezpośredniego ścinania na potrzeby oznaczenia parametrów wytrzymałościowych gruntów

Opis:
W projekcie bierze udział 3 studentów Wydziału Budownictwa oraz dwóch z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Celem projektu jest opracowanie programu komputerowego pozwalającego na sklasyfikowanie gruntu na podstawie wyników analizy sitowej i areometrycznej oraz na interpretację wyników badania gruntów w aparacie bezpośredniego ścinania. Dane wejściowe będą wprowadzane w formie pliku tekstowego (po badaniu) albo, w przypadku bezpośredniego ścinania, sczytywane bezpośrednio z urządzenia przez interfejs RS. Ważną funkcją programu będzie przedstawienie danych w formie wykresów na bazie bieżących odczytów z urządzenia oraz podanych na początku testu przez użytkownika parametrów wstępnych. Po zakończeniu testu/testów program obliczy wartości wybranych parametrów geotechnicznych. Efektem końcowym będzie automatycznie wygenerowany raport.

W trakcie realizacji projektu studenci zdobęda umiejętność jasnego formułowania wymagań oraz współpracy z osobami reprezentującymi inną dyscyplinę naukową. Oprócz tego poznają w praktyce zachowanie gruntów poddanych naprężeniom ścinającym (dylatancja, różne wartości wytrzymałości w zależności od warunków obciążenia, problem spójności) oraz nauczą się jak oznaczać uziarnienie i wytrzymałość na ścinanie na przykładzie różnych gruntów (w tym antropogenicznych). Dodatkowo, będą mogli podszkolić swoje umiejętności programistyczne.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie