A A+ A++
photo
Autor: Bogusława Słowak Publikacja: 24.06.2021 Aktualizacja: 24.06.2021

mgr inż. Justyna Mika laureatką stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców !

Ministerstwo Nauki i Edukacji ogłosiło wyniki konkursu na stypendium Ministra Nauki i Edukacji, dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej w 2021 r. (edycja 16). Miło nam poinformować, że wśród tegorocznych laureatów znalazła się mgr inż. Justyna Mika, doktorantka w Katedrze Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych Naszego Wydziału. Stypendium zostało przyznane w dyscyplinie naukowej inżynieria biomedyczna.

Serdecznie Gratulujemy, życząc dalszych naukowcy sukcesów !

Mgr inż. Justyna Mika zajmuje się analizą danych z sekwencjonowania nowej generacji, skupiając się przede wszystkich na sekwencjonowaniu receptorów limfocytów T. W swojej pracy doktorantka bada wpływ dawek promieniowania, wieku oraz płci na różnorodność receptorów komórek T oraz innych parametrów układu odpornościowego. Mgr inż. Justyna Mika ma doświadczenie w przetwarzaniu oraz analizie danych omicznych pochodzących z różnych platform badawczych. Jest współautorką ośmiu artykułów z listy JCR oraz wielu międzynarodowych i krajowych wystąpień konferencyjnych. 

 

Stypendiami Ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie.

Wnioski oceniane były przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców metodą punktową – w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, tak aby stypendia mogły trafić do naukowców z różnorodnych środowisk naukowych.

Przyznano 217 stypendiów a w tym gronie znalazło się pięć osób z Politechniki Śląskiej.Więcej o stypendiach na stronach Ministerstwa

Lista osób, które otrzymały stypendia Ministra Edukacji i Nauki

 

 

 

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Przestrzeganie obowiązkowych zasad podczas epidemii

Tomasz Haptas
2021-02-04 00:54:34
2021-03-02 13:05:30
04.02.2021
photo

Narodowy program publikacji naukowych Springer 2020

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:48:17
2021-02-04 00:45:13
13.08.2020
photo

Targi KOMPOZYT-EXPO w Krakowie

Wideo może być bardzo pomocne w przedstawieniu swojego punktu widzenia.

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:46:51
2021-02-04 00:49:58
13.08.2020
1 z 1

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie