Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 27.06.2022     Aktualizacja: 29.06.2022

Warsztaty naukowe Enbionet

Upowszechnianie wyników naukowych, szkolenie z komunikacji naukowej oraz transfer wiedzy do przemysłu to zagadnienia, które będą dominowały na warsztatach naukowej sieci tematycznej biotechnologii środowiskowej Enbionet na Politechnice Śląskiej.

W dniach 27-28 czerwca br. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbywają się warsztaty naukowej sieci tematycznej biotechnologii środowiskowej Enbionet. Naukowcy zdają sobie sprawę z konieczności efektywnej komunikacji swoich wyników badań poza uczelnię, między innymi po to, aby można ich było użyć praktycznie. Dlatego też warsztaty organizowane w Gliwicach, na których spotykają się naukowcy z całej Polski, mają zarówno element szkoleniowy, jaki i upowszechniający naukę. W drugim dniu warsztatów planowane jest spotkanie naukowcy – przedstawiciele przemysłu z zakresu szeroko pojętej biotechnologii środowiskowej. Zamysłem organizatorów jest, aby efektywne upowszechnianie wyników prac badawczych znalazło swój odbiór w otoczeniu społeczno-gospodarczym, a co za tym idzie, aby powstały nowe partnerstwa i projekty współpracy nauka-biznes. 

To wydarzenie, współfinansowane przez Polską Akademię Nauk ze środków na działania upowszechniające naukę, współorganizują Rada Upowszechniania Nauki PAN, Komitet Biotechnologii PAN oraz Politechnika Śląska, reprezentowana przez Katedrę Biotechnologii Środowiskowej i Centrum Popularyzacji Nauki.

Podczas spotkania będą również prezentowane trzy projekty realizowane w Politechnice Śląskiej w partnerstwach z liderami: Politechniką Poznańską i Politechniką Wrocławską.  Projekty te, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach funduszy norweskich, dotyczą szeroko pojętej gospodarki wodno-ściekowej, odzysku energii i gospodarki obiegu zamkniętego. Są to projekty pt. Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock – Wastevalue oraz Integrated system for Simultaneous Recovery of Energy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater – Siren, których liderem jest Politechnika Poznańska i projekt pt. Shortcut nitrification in activated sludge process treating domestic wastewater - key technology for low-carbon and clean wastewater treatment -Snit, którego liderem jest Politechnika Wrocławska.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie