studentka w laboratorium
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 12.09.2023

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Zachęcamy do ubiegania się o stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024. Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium proszeni są o zgłaszanie się do 6 października 2023 r. na adres e-mail: RD1-COS@polsl.pl.

W zgłoszeniu prosimy o podanie swoich danych: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, numer albumu, adres do korespondencji w Polsce oraz numer telefonu. Szczegółowe informacje dotyczące stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągniecia dla studentów dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20232024-konkurs-sst04. Zachęcamy do zapoznania się z nimi przed wnioskowaniem o stypendium.

Procedura składania wniosku o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024 wygląda następująco:

  • najpóźniej do 6 października 2023 r. student dokonuje zgłoszenia na adres e-mail zgodnie z wytycznymi,
  • koordynator zakłada studentowi konto „redaktora wniosków” w systemie ZSUN/OSF,
  • koordynator tworzy wnioski dla poszczególnych studentów, którzy drogą mailową wystąpili o złożenie wniosku,
  • przy wypełnianiu wniosku uczestniczy student, któremu koordynator zakłada konto „redaktora pomocniczego”,
  • student, po otrzymaniu od koordynatora loginu i hasła, edytuje cały wniosek, w tym swoje dane osobowe, opis osiągnięć oraz załączniki; następnie po wypełnieniu danych we wniosku student informuje koordynatora o zakończeniu edycji wniosku,
  • koordynator sprawdza kompletność wniosku i zgodność danych dotyczących studiów (rok, kierunek, itd.) oraz osiągnięć ze stanem faktycznym, w razie konieczności koordynator uzupełnienia dane lub występuje o to do studenta,
  • po zakończonym etapie składania wniosków przez studentów koordynator przekazuje wnioski Rektorowi do decyzji, które z nich zostaną później dostarczone właściwemu ministerstwu.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie