Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 22.09.2021     Aktualizacja: 24.09.2021

Nabór do programu SPINAKER

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Jego celem jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki.

O udział w programie mogą ubiegać się instytucje posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie posiadające doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia I i/lub II i/lub III stopnia. Każdy Wnioskodawca może złożyć 3 wnioski.

Cele programu to: wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów, wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach oraz poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule hybrydowej lub zdalnej.

Kwoty dofinansowania pojedynczego projektu wynoszą od 100 tys. zł do 800 tys. zł. Projekt może być realizowany pomiędzy 1 czerwca 2022 roku a 31 sierpnia 2023 roku.  Może on trwać od 12 do 15 miesięcy.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021 roku do godz. 15:00. Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie